Lovlisteside

Resultat: 1

Forordning

Nr. 1072/2009

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1072/2009 af 21.oktober 2009

Gældende fra

14/11/2009

Om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel. Regulering vedr. adgang til markedet for godskørsel for fremmed regning.
Viser 1 af 1