Parkering på rastepladser

Indholdsside

Køretøjer må maksimalt parkere 25 timer på motorsvejsrastepladserne i Danmark. Det er Færdselsstyrelsen, der varetager parkeringskontrollen. Parkeringskontrollen udføres af styrelsens parkeringskorps og retter sig mod både danske og udenlandske køretøjer.

Højst 25 timers parkering

Parkeringskontrollens formål er at sikre, at tidsbegrænsningen på 25 timers parkering overholdes. Tidsbegrænsningen er blandt andet sat for at sikre en tilstrækkelig kapacitet på de statslige rastepladser.

 

Husk

Betal nu og få rabat

 

Rabatordningen gælder kun for afgifter på 2.040 kr. (køretøjer over 3500 kg).

Ved betaling inden for 5 dage fra udstedelsen: 50 % rabat (1.020 kr.)
Ved betaling inden for 6-24 dage fra udstedelsen: 25 % rabat (1.530 kr.)

Betal din p-afgift på Virk

Andre parkeringsforseelser

Ved parkeringskontrollen ses der også efter øvrige parkeringsforseelser. Det betyder, at alle parkeringsregler som udgangspunkt kontrolleres uanset, hvilket køretøj der er tale om. Det gælder f.eks. parkeringer udenfor afmærkede båse og parkering på pladser reserveret til bestemte køretøjstyper.

Færdselsstyrelsen vurderer løbende parkeringskontrollen for at sikre fokus på de kapacitetsmæssige udfordringer på de statslige rastepladser.

Parkeringsregler

Her kan du finde de regler, der gælder for parkering på motorvejsrastepladser i Danmark.

P-afgift

Har du fået en p-afgift, skal du betale inden for 24 dage. Bemærk, at der fra den 1. juli 2021 er mulighed for rabat på afgifter udstedt herefter, såfremt du betaler inden for nærmere fastsatte frister.

Spørgsmål og svar om p-afgifter

Du betaler enten elektronisk via linket ovenfor eller ved bankoverførsel. Hvis du overfører via bank, er det meget vigtigt, at du husker at skrive navn, registreringsnummer og løbenummer korrekt, da vi ellers ikke kan registrere din betaling. Benytter du betalingslinket ovenfor, udregnes evt. rabat automatisk, mens du selv skal være opmærksom på denne i forbindelse med bankoverførsel.

Bankinformationer findes nedenfor:

                 SWIFT: DABADKKK
                 IBAN: DK9702164069223354
                 Reg.nr.: 0216, kontornr.: 4069223354

Er p-afgiften ikke betalt inden for fristen på 24 dage, får du en betalingspåmindelse. Betalingsfristen på betalingspåmindelsen er 10 dage.

Har Færdselsstyrelsen fortsat ikke modtaget betaling 14 dage efter, at betalingspåmindelsen er sendt, sendes en rykkerskrivelse til ejeren/brugeren af køretøjet. Betalingsfristen på rykkerskrivelsen er 10 dage.

Færdselsstyrelsen har indgået aftale med den engelske virksomhed Euro Parking Collection plc (EPC) omkring opkrævning af skyldige afgifter vedr. køretøjer, der ikke er indregistreret i Danmark. Afgifter kan således blive sendt til behandling hos EPC.

Modtager Færdselsstyrelsen fortsat ikke betaling for afgiften, oversendes sagen til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Du kan ikke klage over parkeringsafgiften.

Hvis du har spørgsmål til din parkeringsafgift, kan du kontakte Færdselsstyrelsen på nedenstående e-mail.

Rettigheder og persondata