Find typegodkendelse

Her kan du downloade en kopi af typegodkendelser for motor- og påhængskøretøjer.

Typegodkendelser for køretøjer indeholder køretøjsoplysninger, som dækker det komplette køretøj, eller chassiset. Oplysningerne er identiske med dem, som finder anvendelse ved syn af køretøjer.

Det er ikke alle køretøjer, som skal være typegodkendte. Det kan du læse mere om under 'Overgangsbestemmelserne'.

Læs også nedenfor nærmere om, hvilke informationer du ikke kan finde i typegodkendelsen.

Typegodkendelserne kan findes ved at indtaste stelnummer, typegodkendelsesnummer eller ved at vælge fabrikat, model osv.

 Vi arbejder på en forbedret løsning af "Find Typegodkendelse". Oplever du problemer med visningen, kan du åbne værktøjet i nyt vindue her: https://fstyr.autoit.dk/webform1.aspx

 

Overgangsbestemmelserne

Her kan du læse mere om overgangsbestemmelser vedrørende køretøjer som kan tages i brug uden typegodkendelser, gældende indtil den 31. december 2026

Læs om overgangsbestemmelser

Forstå typegodkendelsen

For  ældre godkendelser kan der være forskel mellem opsætningen af data på internettet og de oprindeligt udskrevne i papirformat. Der er ingen forskel i de tekniske oplysninger.

Til visse ældre typegodkendelser for lastbiler og tunge påhængskøretøjer er der udstedt tillæg med supplerende oplysninger. Disse tillæg kan mangle ved download fra internettet. Ved behov for de manglende oplysninger kan du kontakte Færdselsstyrelsen.

Typegodkendelser som dækker det komplette køretøj, eller som kun dækker chassiset. Typegodkendelserne er identiske med dem, som finder anvendelse ved syn af køretøjer.

Nyere køretøjer er ofte EU-typegodkendte.

Disse køretøjer er kendetegnet ved, at der på registreringsattesten i rubrikken 'typegodkendelsesnummer' er anført et EU-typegodkendelsesnummer, for eksempel e1*2007/46*0312*03, e4*168/2013*01155*08 eller e24*167/2013*0022*01.

Sådanne EU-typegodkendelser er ikke tilgængelige og kan ikke findes på vores hjemmeside.

Danske typegodkendelser er direkte tilgængelige fra følgende perioder:

  • Personbiler: april 1990 til juni 2012
  • Varebiler: september 1990 til juni 2012
  • Motorcykler: februar 1997 til juni 2012
  • Påhængsvogne/campingvogne: januar 1998 til juni 2012
  • Lastbiler og busser: februar 1992 og frem
  • Store påhængsvogne og sættevogne: februar 1992 og frem

Ældre typegodkendelser findes på papir i Færdselsstyrelsens arkiv, og ved henvendelse til Færdselsstyrelsen med oplysning om typegodkendelsesnummeret kan du få tilsendt en scanning af den aktuelle typegodkendelse.

Hvis du ikke kender typegodkendelsesnummeret (som står på køretøjets danske registreringsattest, hvis køretøjet er typegodkendt), men du kun kan oplyse bilmodel og variant, vil Færdselsstyrelsen ikke kunne finde en relevant typegodkendelse, da der ikke findes et register over de ældre typegodkendelser.

Du kan heller ikke finde en typegodkendelse ud fra et køretøjs stelnummer - undtagen når det drejer sig om lastbiler, busser og store påhængskøretøjer, der har en dansk enkeltstyksgodkendelse (godkendelseserklæring på det konkrete stelnummer).

Knallerter var tidligere godkendt på et såkaldt TUM-nummer og senere en K-godkendelse.

Disse godkendelser kan heller ikke fremsøges direkte, men kan tilsvarende tilsendes, hvis du ved henvendelse til styrelsen oplyser TUM- eller K-nummeret for den aktuelle knallert.

De forskellige godkendelsestyper er omtalt under punkt "Søg med oplysning om typegodkendelsesnummer". Ved offentliggørelse af ældre typegodkendelser på nettet er der samtidig sket en opstramning af layoutet. Der er ingen forskel på de tekniske oplysninger.

Du har mulighed for at vælge mellem fire forskellige søgemuligheder i samme søgevindue.

Hvis du ønsker et generelt overblik, efterhånden som søgningen skrider frem og mulighederne indskrænkes, skal du vælge søgning med oplysning om "fabrikat, model..". Her kan alle interesserede søge.

Søgning med oplysning om "typegodkendelsesnummer" bruges som den direkte vej til godkendelsen (Godkendelsesnummeret står på registreringsattesten).

Søgning på "Stelnummer" kan kun vælges, hvis køretøjet er godkendt på en godkendelseserklæring (en godkendelsestype, som omfatter godkendelser af chassiset for et enkelt køretøj).

Søgning på datointerval bruges, hvis du kender den omtrentlige dato for udstedelse af godkendelsen. Det er udstedelsesdatoen for typegodkendelsen, der søges på – ikke registreringsdatoen for bilen. Der kan kun søges for en måned ad gangen.

Søgningen vælges ved at trykke på enten "Fabrikat, model..", "Typegodkendelsesnummer", "Stelnummer", eller "Datointerval".

Afhængigt af dit valg kan du fortsætte under en af de næste overskrifter.

Ved valg af "Fabrikat, model.." skal du begynde med køretøjsart, og bevæge dig nedad. En rulleliste ad gangen efterhånden som de bliver aktive. Du skal vælge i alle 4 rullelister før punktet "Fortsæt" bliver aktivt. Bemærk ved rullelister med kun "-", skal dette punkt vælges. Der er eksempelvis ikke krav til, at et køretøj skal have modelbetegnelse, hvorfor det er markeret med "-".

Du kan kun vælge i rullelisterne, hvorfor behov, der ikke kan tilgodeses ved klik i disse lister, er ensbetydende med, at "godkendelsen ikke findes".

Bemærk yderligere, at ved denne søgning kan der specielt ved tunge køretøjer fremkomme typegodkendelser, som kun omfatter et stelnummer. Et konkret køretøj som er godkendt på en godkendelseserklæring med begyndelsesbogstav "G".

Hvis "Fortsæt" bliver aktivt, er det ensbetydende med, at der er resultat af din søgning. Tryk på "Fortsæt".
Hvis der er positivt svar på din søgning, så læs videre under "Vælg typegodkendelse i listen" som resultat af søgningen.

Ved valg af "Typegodkendelsesnummer" fremkommer et felt, som skal udfyldes. Godkendelsesnummeret fremgår af registreringsattesten. På nyere (EU) registreringsattester findes godkendelsesnummeret i rubrikken "Typegodkendelsesnummer" (A-, S-, T- og G-numre) eller i rubrikken "Typeanmeldelsesnummer" (E-numre). Det består af et af de nævnte bogstaver (godkendelsestypen) efterfulgt af nogle tal samt for nogle godkendelser yderligere en streg og endnu et eller flere tal.

De forskellige godkendelsestyper er følgende:

  • A, E, S står for godkendelser, som dækker mange masseproducerede køretøjer, hvor godkendelsen omhandler hele køretøjet
  • G står for godkendelser af chassiset for et enkelt køretøj (Godkendelseserklæring)
  • T står for godkendelser, som dækker mange masseproducerede køretøjer, hvor godkendelsen kun omhandler chassiset
  • B står for bremsedataerklæring, som beskriver bremsesystemet på EU-typegodkendte køretøjer med trykluft-mekanisk bremsesystem

Der henvises til eksemplet, som vises, når denne søgemulighed vælges. Når godkendelsesnummeret er indtastet, skal du trykke på "Fortsæt". Hvis godkendelsen ikke findes, vil du få en meddelelse om det, og der er ikke grund til at fortsætte.

Hvis der er positivt svar på din søgning, læs så videre under "Vælg typegodkendelse i listen" som resultat af søgningen.

Søgningen kan kun anvendes, når køretøjet er godkendt på en godkendelseserklæring. Hvis der er tvivl om køretøjets godkendelsestype, henvises der til de to andre søgemuligheder.

Ved valg af "Stelnummer" fremkommer et felt, som skal udfyldes. Bemærk ved udfyldelse af stelnummer, at nyere køretøjer altid har 17 cifre. Gamle køretøjer og specielt tunge køretøjer kan have færre.

Når stelnummeret er indtastet, skal du trykke på "Fortsæt".

Hvis godkendelsen ikke findes, vil du få en meddelelse om det.

Søgningen kan kun anvendes, når køretøjet er godkendt på en godkendelseserklæring. Hvis der er tvivl om køretøjets godkendelsestype, henvises der til de to andre søgemuligheder.

Ved valg af "Stelnummer" fremkommer et felt, som skal udfyldes. Bemærk ved udfyldelse af stelnummer, at nyere køretøjer altid har 17 cifre. Gamle køretøjer og specielt tunge køretøjer kan have færre.

Når stelnummeret er indtastet, skal du trykke på "Fortsæt".

Hvis godkendelsen ikke findes, vil du få en meddelelse om det.

Ved valg af "Datointerval" skal du udfylde alle tre søgefelter før du trykker på "Fortsæt".

Feltet "Køretøjstype" er på forhånd udfyldt med "--Alle køretøjstyper --", men du kan indskrænke søgningen til en bestemt køretøjstype, hvis du ønsker.

Datofelterne skal udfyldes med datoformatet dd.mm.åååå, som beskrevet på skærmen. Der kan maksimalt søges på en periode på 31 dage f.eks. 15.01.2003 til 16.02.2003

I denne visning fremkommer resultaterne af søgningen med oplysning om godkendelsesnumre eller godkendelsesnummer, køretøjsdata samt udstedelsesdato.

Hvis du søger med "Fabrikat, model.." eller "Datointerval", kan der fremkomme flere godkendelser, som opfylder de kriterier, du har givet. Du klikker på den godkendelse, som skønnes at opfylde dit behov, og trykker "Fortsæt".

Ved søgning på "Stelnummer" får du normalt kun et resultat, men tunge køretøjer kan findes i flere udførelser, som kan give en godkendelse pr. udførelse. Hvis der er flere typegodkendelser i "Vælg typegodkendelse i listen" ved søgning på "Stelnummer", skal de vælges en ad gangen.

Ved søgning på "Typegodkendelsesnummer" får du vist den søgte godkendelse, og er klar til at gå til næste trin.

Hvis du fjerner godkendelsen ved at klikke på krydset i øverste højre hjørne, fremkommer søgevinduet igen.

Ny søgning gøres ved at klikke på "Stelnummer", "Typegodkendelsesnummer", eller "Fabrikat, model..".

For at anvende applikationen "Find typegodkendelse" skal du tillade brug af javascript.

Hvis du f.eks. har sat dine generelle sikkerhedsindstillinger til høj i Internet Explorer, vil applikationen ikke virke pga. den manglende understøttelse af javascript. Dette kan løses ved, at du enten nedsætter dine sikkerhedsindstillinger til mellem niveau, eller ved at tilføje den pågældende side til de websider, du har tillid til. I så fald skal du tilføje http://www.fstyr.biltorvet.dk til de websider, du har tillid til, da selve applikationen bliver hosted hos biltorvet.dk.