Eksamenskørsel

Indholdsside

Alle ungdomsuddannelser med en varighed af mindst 2 år er omfattet af reglerne om eksamenskørsel. Kørslen skal ske i forlængelse af den afsluttede og dermed beståede eksamen.

Eksamenskørsel kan gennemføres på ladet af varebiler, lastbiler eller traktorvogntog. Føreren af køretøjet skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort svarende til køretøjets kategori. Dog skal føreren af et traktorvogntog være i besiddelse af et gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil).

Lastbiler, herunder også veteranlastbiler, der anvendes til eksamenskørsel mod betaling, skal have en takograf installeret.

Syn og forsikring

Biler og traktorvogntog, der bliver anvendt til eksamenskørsel, skal være godkendt af en synsvirksomhed.

Det betyder, at bil og traktorvogntog såvel som eksamensindretningen – altså blandt andet hvor høje vognsiderne skal være - skal godkendes. Begge godkendelser har hver en gyldighed på 1 år og skal medbringes under eksamenskørslen.

Ejeren af en bil eller et traktorvogntog, der bliver anvendt til eksamenskørsel, skal have tegnet en forsikring, der dækker personskade på de befordrede passagerer, og dokumentation for forsikringen skal medbringes under eksamenskørslen.

Hastighedsbegrænsninger under eksamenskørsel

Under eksamenskørsel skal gældende hastighedsbegrænsninger altid overholdes. For last- og varebiler må hastigheden dog ikke overstige 40 kilometer i timen i tættere bebygget område og 60 kilometer i timen uden for tættere bebygget område.

For traktorvogntog må hastigheden ikke overstige 30 kilometer i timen, medmindre køretøjerne i vogntoget er godkendt og registreret med tilladelse til Tempo 40-kørsel og er forsynet med Tempo 40-mærke.

Eksamenskørsel må ikke finde sted på motorvej eller motortrafikvej.

Eksamenskørsel i veteranbiler

Ud over eksamenskørsel med varebiler, lastbiler eller traktorvogntog kan eksamenskørsel også foregå i en veteranbil.

En bil kan registreres med tilladelse til veterankørsel, når den er registreret første gang for mere end 30 år siden.

Biler med tilladelse til veterankørsel må også anvendes erhvervsmæssigt til eksamenskørsel.

Husk miljøzonerne

Ligesom ved anden kørsel skal køretøjer overholde de miljøkrav, der er stillet inden for de danske miljøzoner.

Det er muligt at søge om dispensation til at køre inden for miljøzoner, som ikke overholder de dertilhørende krav. En sådan ansøgning skal rettes til Miljøstyrelsen.

Dog fremgår det af miljøbeskyttelseslovens § 15b, at dieseldrevet veteranbil (motor med kompressionstænding) ikke skal leve op til de samme miljøkrav som øvrige dieseldrevne biler i miljøzonerne – og dermed behøves der ikke at blive søgt om dispensation til veteranbiler.

Intet krav om politiets tilladelse

Du behøver ikke tilladelse fra politiet for at køre eksamenskørsel.

Eksamenskørslen kan altså umiddelbart gennemføres, når betingelserne i de to relevante bekendtgørelser er opfyldt.

Det drejer sig om bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog m.v. og bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog m.v.

Love og regler om eksamenskørsel