Taxi

Om Taxiloven

Taxiloven omfatter al erhvervsmæssig persontransport i bil, dvs. taxikørsel, limousinekørsel og kørsel for offentlige myndigheder samt chauffører, vognmænd og kørselskontorer.

Taxiloven bestemmer at:

  • den geografiske binding på tilladelser til erhvervsmæssig persontransport ophæves
  • det nu kun kræver én tilladelse til alle former for erhvervsmæssig persontransport
  • alle former for erhvervsmæssig persontransport kan udføres i selskabsform
  • tilladelse til at drive kørselskontor enten er landsdækkende eller afgrænset til et landdistrikt
  • der er et landsdækkende prisloft for taxikørsel der er nye tekniske krav til udstyr
  • førerkort eller chaufførkort skal medbringes i bilen under kørslen og være anbragt synligt for passagererne
  • Færdselsstyrelsen er den myndighed, du skal kontakte vedrørende taxiområdet. Der gælder enkelte undtagelser fx tilsyn med og udstedelse af erstatningsførerkort og - tilladelser udstedt iht. den gamle taxilovgivning

Taxilov

Samling over ansøgninger og blanketter

Vis flere