Godkendelse af uddannelsessted

Krav om godkendelse

Uddannelsesvirksomhed i forbindelse med de grundlæggende kvalifikationsuddannelser og efteruddannelse kan kun drives med godkendelse fra Færdselsstyrelsen.

Ansøgning om godkendelse indsendes til Færdselsstyrelsen på et særligt ansøgningsskema, som kan findes ved at benytte linket til højre. Der kan ansøges om godkendelse til grundlæggende kvalifikationsuddannelse og/eller til efteruddannelse. Et godkendt uddannelsescenter skal som minimum udbyde et samlet uddannelsesforløb enten inden for grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller inden for efteruddannelse.

Uddannelsesvirksomhed i forbindelse med kvalifikationsuddannelse for chauffører kan kun drives med godkendelse af Færdselsstyrelsen. Styrelsen fører tilsyn med de godkendte uddannelsescentre.

Kvalifikationsuddannelse består af følgende uddannelser:

 • Grunduddannelse bus
 • Grunduddannelse gods
 • Intensiv grunduddannelse bus
 • Intensiv grunduddannelse gods
 • Efteruddannelse

Uddannelserne kan afholdes særskilt eller som en del af andre uddannelser.

Uddannelsescentre, der er godkendt af Undervisningsministeriet, bekræfter i forbindelse med ansøgning, at deres udbudte kvalifikationsuddannelser opfylder de krav, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 322 af 30. marts 2020 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i
vejtransport, herunder kravene til undervisere og udstyr. Uddannelsescentre, der ikke er godkendt af Undervisningsministeriet, har sammen med ansøgningen indsendt uddannelsesplaner for de ansøgte kurser.

Til godkendelsen som udbyder af kvalifikationsuddannelse knytter der sig en række vilkår. Det er bl.a. en betingelse for at opretholde godkendelsen, at alle kurser, der er omfattet af godkendelsen, og som udbydes af uddannelsescentret, offentliggøres på uddannelsescentrets hjemmeside med angivelse af afholdelsessted samt dato og tidspunkt for afholdelse.

Ansøgninger om tilladelse til at drive uddannelsescenter

Herunder finder du ansøgningen i både en dansk og engelsk version samt oversigter over godkendte uddannelsescentre.

Vejledninger

Lovgivning på uddannelsesområdet

Eksisterende kursusudbud for bus og gods

Herunder kan du sortere og søge i eksisterende, udbudte uddannelser samt se deres fagkoder.

Hent tabellen
TitelFagkodeVarighedKursus-typeRelevant forWebadresse
ADR Grund og specialiseringskursus476943,6 dageKombineret kursusGodschaufførerLæs mere
ADR Grund og specialiseringskursus476954,2 dageKombineret kursusGodschaufførerLæs mere
ADR Grund og specialiseringskursus476965,4 dageKombineret kursusGodschaufførerLæs mere
ADR Grund og specialiseringskursus477003,6 dageKombineret kursusGodschaufførerLæs mere
ADR Grund og specialiseringskursus477014,7 dageKombineret kursusGodschaufførerLæs mere
ADR Grund og specialiseringskursus477025,4 dageKombineret kursusGodschaufførerLæs mere
ADR Grund og specialiseringskursus479136 dageKombineret kursusGodschaufførerLæs mere
ADR Grundkursus- Vejtransport af farligt gods i emballage469053 dageRepetitionskursusGodschaufførerLæs mere
ADR Repetition- Grundkursus477163,3 dageKombineret kursusGodschaufførerLæs mere
ADR Repetition- Grundkursus477061,7 dageRepetitionskursusGodschaufførerLæs mere
ADR Repetition- Grundkursus477072,3 dageRepetitionskursusGodschaufførerLæs mere
ADR Repetition- Grundkursus477082,9 dageRepetitionskursusGodschaufførerLæs mere
ADR Repetition- Grundkursus477092,3 dageRepetitionskursusGodschaufførerLæs mere
ADR Repetition- Grundkursus477142,7 dageRepetitionskursusGodschaufførerLæs mere
Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbanen476511 dagValgfri efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Ajourføring chauffør på spule Slamsugerbil20983Brancherettet efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Ajourføring for autohjælpschauffører480692 dageBrancherettet efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Ajourføring for chauffører af mejeriprodukter486312 dageBrancherettet efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Ajourføring for dyretransportchauffører486292 dageBrancherettet efteruddannelseGodschauffører, BuschaufførerLæs mere
Ajourføring for entreprenørchauffører486302 dageBrancherettet efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Ajourføring for flyttechauffører495662 dageBrancherettet efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Ajourføring for kølevognschauffører486242 dageBrancherettet efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Ajourføring for kranførere486272 dageBrancherettet efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Ajourføring for renovationschauffører486252 dageBrancherettet efteruddannelseGodschauffører, BuschaufførerLæs mere
Ajourføring for særtransportchauffører48626Brancherettet efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Ajourføring for stykgodsog distributionschauffør486112 dageBrancherettet efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Ajourføring for tankbilchauffører48628Brancherettet efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Ajourføring i kørsel med el-lastbiler208991 dagValgfri efteruddannelseGodschauffører, BuschaufførerLæs mere
Blokvognskørsel451115 dage
(Tæller for 1 dag)
Valgfri efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Blokvognskørsel omfangsrigt gods476562 dage
(Tæller som 1 dag)
Valgfri efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Blokvognskørsel tung transport484672 dageValgfri efteruddannelseGodschauffører, BuschaufførerLæs mere
Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer450833 dage - Tæller for 1 dagValgfri efteruddannelse - TværfagligGodschaufførerLæs mere
Dagrenovation – sikkerhed437972 dageValgfri efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Dyretransport- håndtering på samlesteder458673 dagekompetencebevisGodschauffører, BuschaufførerLæs mere
Dyretransport- kompetencebevis458682 dageMeritgivende kursusGodschaufførerLæs mere
Brancherettet kørsel, m. high fidelity simulator489631 dagValgfri efteruddannelse - TværfagligGodschaufførerLæs mere
Erhvervsaffald439672 dageValgfri efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
EU-efteruddannelse for godschauffører486602 dageBrancherettet efteruddannelseGodschauffører, BuschaufførerLæs mere
Brug af diagramark og kontrolapparat450751 dagValgfri efteruddannelse - TværfagligGodschauffører, BuschaufførerLæs mere
EU-efteruddannelse for godschauffører48660Obligatorisk efteruddannelseGodschauffører, BuschaufførerLæs mere
Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører479611 dagValgfri efteruddannelse - TværfagligGodschauffører, BuschaufførerLæs mere
Energirigtig kørsel450803 dage - Tæller for 1 dagValgfri efteruddannelse - TværfagligGodschauffører, BuschaufførerLæs mere
Forebyggelse af uheld for erhvervschauffører497411 dagValgfri efteruddannelse - TværfagligGodschaufførerLæs mere
Grundlæggende flakkøretøjer428452 dageValgfri efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Håndtering af olieog kemikalieaffald451103 dage
(Tæller for 1 dag)
Valgfri efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner477391 dagValgfri efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Klinisk risikoaffald439692 dageValgfri efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Førstehjælp ved ulykker og personskade450831 dagValgfri efteruddannelse - TværfagligGodschaufførerLæs mere
Gods- og personkontrol450811 dagValgfri efteruddannelse - TværfagligGodschaufførerLæs mere
Godsbehandling og lastsikring450821 dagValgfri efteruddannelse - TværfagligGodschaufførerLæs mere
Konflikthåndtering464933 dageValgfri efteruddannelse - TværfagligGodschaufførerLæs mere
Kørsel med modulvogntog404572 dageValgfri efteruddannelseGodschauffører, BuschaufførerLæs mere
Køre- og hviletidsregler447221 dagValgfri efteruddannelse - TværfagligGodschauffører, BuschaufførerLæs mere
Lastsikring og stuvning af gods453103 dage
(Tæller for 1 dag)
Valgfri efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Modulvogntog og sammenkobling og regler481831 dagValgfri efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods452591 dagValgfri efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Køreteknik for erhvervschauffører ajourføring484661 dagValgfri efteruddannelse - TværfagligGodschaufførerLæs mere
Tanktransport469032 dage
(Tæller som 1 dag)
Valgfri efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Tanktransportforebyggelse af uheld m.m.469032 dage
(Tæller for 1 dag)
Valgfri efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Transport af temperaturfølsomt gods439605 dageValgfri efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Vejen som arbejdsplads - Autohjælp477961 dagValgfri efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Vejen som arbejdsplads - Certifikat471362 dage
(Tæller som 1 dag)
Valgfri efteruddannelseGodschaufførerLæs mere
Køreteknik for erhvervschauffører trin 12 dageValgfri efteruddannelse - TværfagligBuschaufførerLæs mere
Kundeservice3 dage
(Tæller som 1 dag)
Valgfri efteruddannelse - TværfagligBuschaufførerLæs mere
Manøvrering, forsikringer og færdselsregler3 dage - Tæller for 1 dagValgfri efteruddannelse - TværfagligBuschaufførerLæs mere
Sikker adfærd - nul arbejdsulykker1 dagValgfri efteruddannelse - TværfagligBuschaufførerLæs mere
Skadestop for erhvervschauffører2 dage
(Tæller som 1 dag)
Valgfri efteruddannelse - TværfagligBuschaufførerLæs mere
Sundhed for erhvervschauffører1 dagValgfri efteruddannelse - TværfagligBuschaufførerLæs mere
Sundhed, sikkerhed, service og logistik3 dage - Tæller for 1 dagValgfri efteruddannelse - TværfagligBuschaufførerLæs mere
Transportpapirer inden for vejtransport1 dagValgfri efteruddannelse - TværfagligBuschaufførerLæs mere
Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik2 dageBrancherettet efteruddannelseBuschaufførerLæs mere
Ajourføring for rutebuschauffører2 dageBrancherettet efteruddannelseGodschauffører, BuschaufførerLæs mere
Ajourføring for turistbuschauffører2 dageBrancherettet efteruddannelseBuschaufførerLæs mere
Ajourføring i kørsel med el-busser1 dagValgfri efteruddannelseGodschauffører, BuschaufførerLæs mere
Befordring af bevægelseshæmmede5 dageHandicapbevidstgørelseGodschauffører, BuschaufførerLæs mere
Befordring af bevægelseshæmmede5 dage
(tæller som 1 dag)
Valgfri efteruddannelseBuschaufførerLæs mere
Befordring af fysisk handicappede passagerer2 dage
(tæller som 1 dag)
Valgfri efteruddannelseBuschaufførerLæs mere
Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører1 dagValgfri efteruddannelseBuschaufførerLæs mere
Billettering og kvalitetskrav1 dagValgfri efteruddannelseBuschaufførerLæs mere
Billettering og kundeservice3 dage
(tæller som 1 dag)
Valgfri efteruddannelseGodschauffører, BuschaufførerLæs mere
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer2 dage
(tæller som 1 dag)
Valgfri efteruddannelseBuschaufførerLæs mere
Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik1 dagValgfri efteruddannelseBuschaufførerLæs mere
Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik1 dagHandicapbevidstgørelseBuschaufførerLæs mere
EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del2 dageBrancherettet efteruddannelseBuschaufførerLæs mere
Rutebuschauffør489031 dagValgfri efteruddannelseGodschauffører, BuschaufførerLæs mere
Ren- og vedligeholdelse af busser1 dagValgfri efteruddannelseBuschaufførerLæs mere
Kørsel med specielle busser2 dage
(tæller som 1 dag)
Valgfri efteruddannelseBuschaufførerLæs mere
Kørsel med specialkøretøjer3 dage
(tæller som 1 dag)
Valgfri efteruddannelseGodschauffører, BuschaufførerLæs mere
Konflikthåndtering for personbefordringschauffører2 dage
(tæller som 1 dag)
Valgfri efteruddannelseBuschaufførerLæs mere
Kommunikation og kulturforståelse2 dage
(tæller som 1 dag)
Valgfri efteruddannelseGodschauffører, BuschaufførerLæs mere
Introduktion til offentlig servicetrafik1 dagValgfri efteruddannelseGodschauffører, BuschaufførerLæs mere
Rutebuschaufførens arbejdsopgaver1 dagValgfri efteruddannelseLæs mere
Samarbejde og konflikthåndtering i kollektiv trafik2 dage
(tæller som 1 dag)
Valgfri efteruddannelseLæs mere
Køre- og hviletidsregler for buschauffører1 dagValgfri efteruddannelse - TværfagligLæs mere
Sundhed for personbefordringschauffører2 dageValgfri efteruddannelseLæs mere
Trafikselskabet, kundeservice og billettering1 dagValgfri efteruddannelseLæs mere
Trafikselskabets organisering og kundebetjening1 dagValgfri efteruddannelseLæs mere
Turistbuschaufførens serviceydelser2 dage
(tæller som 1 dag)
Valgfri efteruddannelseLæs mere
Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører1 dagValgfri efteruddannelseLæs mere

Målsætninger

Målsætningen med Færdselsstyrelsens tilsyn er at sikre, at nuværende og kommende chauffører får en kvalifikationsuddannelse, der har fokus på at højne færdselssikkerheden og forbedre miljøet. For at nå målsætningen vil Færdselsstyrelsen sikre, at uddannelsescentrene har let adgang til at få indgående kendskab til bekendtgørelse, vejledninger og vilkår for godkendelse og sikre, at uddannelsescentrene løbende holdes orienteret om eventuelle ændringer. Målsætning med en tilsynsstrategi er at sikre, at der er en ensartethed i gennemførelse af tilsyn.

Tilsyn

Tilsynet består dels af et administrativt tilsyn, dels et praktisk tilsyn. Det administrative tilsyn er Kontrol via CVR af, om uddannelsescentrets oplysninger med hensyn til navn, adresse, ejerforhold m.v. stemmer overens med de oplysninger, som styrelsen er bekendt med:

 • Kontrol af, om det godkendte uddannelsescenters hjemmeside indeholder oplysninger om udbudte kvalifikationskurser
 • Vurdering af resultatet af de afsluttende prøver afholdt på uddannelsescentret
 • Gennemgang af rapporter fra Chaufføruddannelsesbevissystemet (CUB) om antallet af ansøgninger om chaufføruddannelsesbeviser m.v.
 • Klagesager

Praktisk tilsyn sker både ved besøg på uddannelsescentrene og ved overværelse af den afsluttende prøve.

Færdselsstyrelsens første besøg hos et godkendt uddannelsescenter vil være anmeldt, så de relevante personer kan være til stede og have relevant materiale klar.

Senere besøg kan være både anmeldte og uanmeldte.

Besøgene finder sted på den/de adresser, hvor det godkendte uddannelsessted afholder uddannelse. Et godkendt uddannelsescenter skal efter henvendelse fra Færdselsstyrelsen give adgang til centret med tilhørende lokaler, udlevere dokumenter, som relaterer sig til den godkendte aktivitet, og bistå ved tilsynet.

Færdselsstyrelsen vil i løbet af tilsynsbesøget danne sig et overblik over aktuelle uddannelser (seneste afsluttede uddannelser, igangværende uddannelser eller en kombination heraf):

 • At der for hvert af emnerne på uddannelsens emneliste (afdeling 1 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003) kan redegøres for:
  • Mål med emnet (hvad vil man opnå?),
  • afgrænsning af emnets indhold (hvad er med, og hvad er ikke med?)
  • og den tid, der er afsat til emnet (hvor mange timer?).
 • At undervisere har kvalifikationer og kompetence til at varetage undervisningen inden for de emner, som de er ansvarlige for.
 • At chaufførernes individuelle fremmøde registreres, og hvordan uddannelsescentret sikrer, at deltagere med fravær kommer op på det i bekendtgørelsen krævede timeantal.
 • At der kan redegøres for de undervisningsmaterialer (udstyr, lokaler, køretøjer, pensumliste), som anvendes under uddannelsen.

Styrelsen vil også – uafhængig af anmeldte/uanmeldte besøg på uddannelsescentret - overvære afholdelse af den afsluttende prøve for at sikre, at den afholdes i overensstemmelse med Færdselsstyrelsens prøvevejledning.

Under og efter praktisk tilsyn

Færdselsstyrelsen anvender en tjekliste til internt brug ved det praktiske tilsyn. Tjeklisten danner grundlag for styrelsens endelige afrapportering.

De enkelte punkter i tjeklisten vurderes efter en skala:

 1. Punktet er helt opfyldt.
 2. Punktet er delvist opfyldt.
 3. Punktet er slet ikke opfyldt.

Det godkendte uddannelsescenter kan forvente senest 10 arbejdsdage efter tilsynet at modtage et brev med oplysning om den samlede bedømmelse og om forhold, der eventuelt skal forbedres.

Uddannelsescentrets samlede bedømmelse baseres på følgende forhold:

 1. Alle punkterne i tjeklisten har opnået karakteren ”A”.
 2. Mindst 1 af punkterne i tjeklisten har fået ”B”, og der er ikke afgivet ”C”.
 3. Mindst 1 af punkterne har fået karakteren ”C”.

Hvis tilsynsresultatet er B eller C, skal uddannelsescentret efterfølgende redegøre for, hvordan det har løst de ikke tilfredsstillende forhold inden for en tidsfrist, som Færdselsstyrelsen har fastlagt.

Hvis uddannelsescentret kan dokumentere, at det med rimelighed har forsøgt at opfylde kravene, kan tidsfristen forlænges.

Er forbedringsaktiviteterne ikke løst inden for aftalte tidsfrist, giver Færdselsstyrelsen en advarsel og en ny tidsfrist. Hvis forbedringsaktiviteten ikke er gennemført inden for den nye tidsfrist efter advarslen, kan Færdselsstyrelsen inddrage godkendelsen.

Når Færdselsstyrelsen har givet en advarsel til et uddannelsescenter, som er godkendt af Undervisningsministeriet underretter styrelsen ministeriet.

Tilbagekaldelse af godkendelse

Færdselsstyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse udstedt til et uddannelsescenter, hvis:

 • uddannelsescentret groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene for godkendelsen,
 • der ikke har været drevet uddannelsesvirksomhed indenfor de seneste 12 måneder, eller
 • uddannelsescentret beder om det.