Kørselskontorer

Erhverv

Kørselskontorer

Et kørselskontor er ansvarlig for, at prisen for taxikørsel ikke overstiger det landsdækkende prisloft, og at prisen er beregnet i overensstemmelse med det landsdækkende prisloft.

 

Kørselskontorer er forpligtede til at være tilmeldt et uafhængigt klagenævn. Klagenævnet for Taxi er fungerende klagenævn for taxibranchen.

TypeGebyr 2023Beskrivelse
Tilladelse til at drive kørselskontor550 kr./ TimeBehandling af ansøgning og udstedelse af tilladelse til at drive
kørselskontor, der sælger taxikørsel.
Bemærk, at der opkræves betaling for sagsbehandlingen
uanset om en ansøgning imødekommes eller ej