International buskørsel

Erhverv

International buskørsel

Fællesskabstilladelse

Hvis en virksomhed ønsker at udføre erhvervsmæssig international personbefordring, skal virksomheden være i besiddelse af en fællesskabstilladelse samt et antal bekræftede kopier svarende til antallet af busser, som virksomheden råder over.

Fællesskabstilladelsen samt bekræftede kopier heraf, som er udstedt til danske virksomheder, der udfører erhvervsmæssig personbefordring, gælder til både national kørsel i Danmark og til international kørsel inden for EU.

Fællesskabstilladelsen samt bekræftede kopier heraf kan endvidere anvendes til international buskørsel i EØS-landene.

Fællesskabstilladelsen samt bekræftede kopier heraf giver ligeledes adgang til at udføre buscabotage i et andet EØS-land.

Visse typer af international erhvervsmæssig personbefordring kræver dog en særlig tilladelse udover fællesskabstilladelsen, herunder international rutekørsel.

Læs mere om Fællesskabstilladelsen her