Forordning

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/480 af 1. april 2016

01-04-2016

Om fælles regler for sammenkobling af nationale elektroniske registre om vejtransportvirksomheder og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1213/2010.