Dine rettigheder som taxikunde

Salg af taxikørsel skal ske via et kørselskontor, som skal leve op til en række krav, herunder prisfastsættelse og behandling af klager. Dette sker bl.a. af hensyn til trafiksikkerheden og forbrugersikkerheden.

 • Chauffører skal bestå et kvalifikationskursus
 • Der stilles krav til chaufførens helbred
 • Der stilles krav til bilernes udstyr
 • Bilerne skal synes minimum én gang om året

Skiltning af priser

Kørselskontorerne skal skilte på deres hjemmesider og udvendigt på de tilsluttede biler med prisen for en standardtur på 10 km på 12 minutter.

Landsdækkende prisloft for taxikørsel for 2024* 

Takster for prisloftHverdagskørsel
fra kl. 06 til kl. 18
Kørsel aften og nat
(kl.18 - kl. 06)
samt i weekender
(fredag kl.18 - mandag kl.06),
samt på helligdage
Kørsel på særlige dage
(1. jan, 24-26 dec., 31. dec.)
Starttakst (kr./tur)90,48 kr.101,79 kr.152,69 kr.
Kilometertakst (kr./km)13,57 kr.19,23 kr.28,84 kr.
Kilometertakst storvogne (kr./km)20,36 kr.28,84 kr.43,26 kr.
Tidstakst (kr./time)452,40 kr.508,94 kr.763,41 kr.
 * Prisloftet justeres en gang årligt pr. 1. januar med satsen for det generelle pris- og lønindeks, som i 2024 udgør 4,4 procent.

Regler om priser for taxikørsel

Et kørselskontor er ansvarlig for, at den taxikørsel, der sælges af kontoret, ikke udføres til en højere pris end det landsdækkende prisloft. Kørselskontorets priser skal beregnes efter samme struktur, som det landsdækkende prisloft beregnes efter.

Kørselskontorerne skal sikre, at kunderne ved afslutningen af en tur får oplysninger om:

 • Den anvendte bils registreringsnummer
 • Chaufførkortnummer
 • Dato
 • Begyndelses- og afslutningstidspunktet for kørslen
 • Antal kørte km
 • Betalingen
 • Ved taxikørsel skal taxametret altid være aktiveret.
 • Ved taxikørsel, hvor der på forhånd er indgået en aftale om prisen, skal taxametret hele tiden vise den
  aftalte pris.

Priser skal fremgå af kørselskontorets hjemmeside

Kørselskontorets priser, herunder priser for eventuelle tillægsydelser, skal fremgå af kørselskontorets hjemmeside. Det skal på hjemmesiden klart fremgå, hvad kørselskontorets start-, kilometer- og timetakst er for hhv. dagskørsel, kørsel om aftenen og i weekenden, samt på særlige dage.

Taksterne skal oplyses for både biler, der er indrettet til transport af højest 5 personer inkl. føreren, og for biler, der er indrettet til transport af 6-9 personer inkl. føreren, hvis det pågældende kørselskontor råder over både små biler og storvogne.

Det skal endvidere fremgå af hjemmesiden, hvilke slags tillægsydelser kørselskontoret tilbyder, og hvilken pris kunden skal betale for disse.

Priserne må kun ændres kvartalsvist eller sjældnere.

Det er ikke tilladt at opkræve betaling for medbragte kørestole, førerhunde og lignende.

Annoncering af priser på hjemmeside og biler skal gøre det muligt for kunderne at vurdere turens pris forud for kørslens påbegyndelse.

Det enkelte kørselskontor skal arbejde med ét takstsæt i hele landet for ture, der køres efter regning, dvs. hvor taxametret beregner prisen. Det vil typisk være gadeture og ture fra holdeplads.

For ture, hvor prisen beror på en aftale (typisk en forudgående bestilling via telefon eller app), kan det enkelte kørselskontor differentiere prisen efter turtype og lokale omstændigheder. Det er dog en betingelse, at prisen for den enkelte tur ud fra en samlet betragtning ligger under kørselskontorets annoncerede priser, som skal fremgå af kørselskontorets hjemmeside. Hertil kommer, at kørselskontorets takster skal holde sig indenfor det landsdækkende prisloft

Som kunde kan du frit vælge, hvilket kørselskontor du vil benytte. Det sker ved, at du kontakter et kørselskontor og bestiller en tur.

Kørselskontoret er ansvarlig for, at biler, der udfører taxikørsel for kontoret, er dækket af en ansvarsforsikring, og at prisen for kørslen ikke overstiger det landsdækkende prisloft.

Et kørselskontor kan kun ændre priserne én gang pr. kvartal.

Vejledning om medtagning af cykel i en taxi

En bil, der anvendes til taxikørsel, skal være indrettet eller udstyret således, at passagererne kan forlange enten én barnevogn eller én cykel
medbragt. Der er ikke fastsat klare regler omkring, hvilke cykler der kan forlanges medtaget i en taxi, herunder om cyklens dimensioner, og hvor tung cyklen må være.

Færdselsstyrelsen har derfor udarbejdet en vejledning om kravet til medtagning af cykler i forbindelse med taxikørsel.

Vejledning om medtagning af cykel i en taxi.

Klagemuligheder

Hvis du vil klage, et det et krav, at du kan oplyse:

 • Datoen for kørslen
 • Begyndelses- og afslutningstidspunktet for kørslen.

Din klage skal sendes til det kørselskontor, hvor du har bestilt den pågældende kørsel.

Kørselskontorerne skal behandle klager fra kunderne og oplyse kunderne om mulighed for at indbringe en klage for et klagenævn.
Kørselskontorerne skal være tilsluttet et uafhængigt klagenævn, som skal behandle klager fra kunderne.

Klagenævn for taxi er under etablering. Indtil klagenævnet er etableret, kan klager om taxikørsel indsendes til klage@taxiklage.dk.