Dataerklæringer (Data Certificates)

En Dataerklæring anvendes i forbindelse med registrering af et ikke-typegodkendelsespligtigt køretøj.

Hvad er en Dataerklæring?

Du skal bruge en Dataerklæring, hvis du skal registrere et ikke-typegodkendelsespligtigt køretøj (se nedenfor) 1. gang i Danmark. Dette gælder for:

  • Personbiler M1 (med henholdsvis benzin- og dieselmotor, herunder plugin,elbil, gasbil og brintbil.)
  • Varebiler N1 (med henholdsvis benzin- og dieselmotor, herunder plugin samt elbil)
  • Motorcykel
  • Stor knallert
  • Traktor - herunder terminaltraktor
  • Påhængsvogn O1 og O2, påhængsvogn til motorcykel, campingvogn samt påhængsredskab med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg.

Du kan læse mere om hvilke køretøjer, der behøver en Dataerklæring for at kunne synes og godkendes 1. gang i Danmark i Vejledning om syn af køretøjer, kapitel 14.02.2.2.

Det er køretøjsfabrikanten som skal udfylde dataerklæringen

Dataerklæringen skal udfyldes af køretøjsfabrikanten, af køretøjsfabrikantens repræsentant (hvilket ikke er en forhandler, men den "officielle" importør af mærket), eller af en prøvningsinstans. Ved udfyldelse af Dataerklæringen erklæres, at det aktuelle køretøj opfylder en række bestemmelser, som
det ikke er muligt at efterprøve med synsvirksomhedens normale udstyr (f.eks. at bilen opfylder kravene til crashtest, luftforurening og sikkerhedsforankringer).

En Dataerklæring er gyldig i ubegrænset tid efter underskriften, under forudsætning af, at versionen af Dataerklæringen, er den nyeste på synstidspunktet.

Sådan afleverer du dataerklæringen

Dataerklæringen afleveres i forbindelse med køretøjets første syn hos en synsvirksomhed.

Denne udgave kan benyttes

Der kan benyttes en dansk eller engelsk udgave af Dataerklæringen. Udgaven skal svare til den køretøjsart, som køretøjet skal registreres under i henhold til Detailforskrifter for Køretøjer.

Der skal benyttes den version, som er tilgængelig her på siden.

For brugte køretøjer skal Dataerklæringen dog blot være en nyere version end køretøjets første registrering under forudsætning af, at Dataerklæringen er underskrevet før den 1. januar 2021.

De senest tilkomne nye Dataerklæringer er dansk og engelsk til varebil med dieselmotor (version januar 2022), som er lagt på hjemmesiden den 12. september 2022.

Søg i alle dataerklæringer

Dataerklæringer (dansk)

Dataerklæringer for personbiler

Dataerklæringer for personbiler (fremstillet i lille serie)

Dataerklæringer for varebiler

Dataerklæringer for varebiler (fremstillet i lille serie)

Dataerklæringer for andre køretøjer

Dataerklæringer (engelsk)

Data certificates for passenger cars

Data certificates for passenger cars (small series)

Data certificates for vans

Data certificates for other types of vehicles