Partikelfiltre til tunge køretøjer

Færdselsstyrelsen er den myndighed, der godkender partikelfiltre til tunge køretøjer.

Eftermontering til tunge køretøjer

Hvis du vil eftermontere et partikelfilter på et tungt køretøj, skal partikelfilteret opfylde følgende krav:

  1. Partikelfilteret yder et maksimalt modtryk på 20 kPa ved motorens maksimale effekt
  2. Partikelfilteret reducerer mindst 80 pct. af partikelemissionen
  3. Røggastætheden efter filteret målt ved fri acceleration ikke overstiger en K-værdi på 0,2 m-1'
  4. Partikelfilteret er forsynet med en modtryksalarm, der giver signal til føreren ved forhøjet modtryk
  5. Lydniveauet må ikke øges
  6. Den øvrige regulerede emission må ikke forøges

Eksempler på filtrer der som overholder reglerne kan findes i bilag 2 i Miljø-og Fødevareministeriets tekniske miljøzonebekendtgørelse.

Såfremt du ønsker at montere et partikelfilter på dit tunge køretøj, skal det overholde ovenstående specifikationer, og yderligere skal du have monteringen godkendt ved et syn af køretøjet.
Forud for synet skal du fremsende bilag 1 i Miljø- og Fødevareministeriets tekniske miljøzonebekendtgørelse til Miljøstyrelsen som vil forsyne bilaget med et nummer. Dette bilag med nummeret skal medbringe til syn. Du kan finde bilag 1 her.

Gå til Teknologisk instituts side om principgodkendte partikelfiltre

Principgodkendte partikelfiltre

Sammen med Teknologisk Institut har Færdselsstyrelsen iværksat en frivillig ordning for principgodkendelse af partikelfiltre til tunge køretøjer.

Godkendelsen sikrer, at filteret effektivt fjerner partikler, at filterets tilstand løbende overvåges, at filteret ikke giver anden forurening, og at filterfabrikanten har taget højde for arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med serviceringen af filteret.

Det er bilejerens ansvar at sikre, at partikelfilteret serviceres og vedligeholdes korrekt i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, og det er muligt for bilejeren at få serviceret og
vedligeholdt et partikelfilter hos en vilkårlig virksomhed - på samme måde som en bilejer kan få serviceret en bil på et vilkårligt autoværksted.