Frakendelse og generhvervelse

Her kan du læse om de forskellige typer af frakendelse og krav til generhvervelse.

Kravene til din generhvervelse afhænger af de konkrete omstændigheder i din sag. Når du ansøger om generhvervelse vil Færdselsstyrelsen tage stilling til, hvilke krav du skal opfylde for at genhverve din førerret.