Lovforslag

Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

29-04-2020

Forslag er fremsat den 29. april 2020 af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard)