Direktiv

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/62/EF

17-06-1999

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999 om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer.