Vejledning (guide)

EU Mobilitet og Transport, information om vejafgifter (engelsk): Road charging (tolls and vignettes)

07-07-1999