Deltag i forsøgsordning om små, motoriserede køretøjer

Hvis du sælger små motoriserede køretøjer, så kan du anmelde køretøjerne til Færdselsstyrelsen, hvis de lever op til de tekniske krav, som er fastsat i forsøgsordningerne.

Selvanmelderordningen skal bidrage til, at forbrugere let kan få et overblik over, hvilke små motoriserede køretøjer der lever op til kravene i forsøgsordningerne.

Køretøjer du kan anmelde

Du kan anmelde et køretøj, hvis det lever op til de tekniske krav, der er fastsat i forsøgsordningerne for små motoriserede køretøjer. Du finder de tekniske krav til køretøjerne ovenfor.

Vær opmærksom på, at det til enhver tid er dit ansvar, at de anmeldte køretøjer lever op til forsøgsordningernes krav.

Sådan anmelder du et køretøj

Du skal udfylde nedenstående selvanmeldelseskema og sende det til Færdselsstyrelsen.

Offentliggørelse af selvanmeldte køretøjer

Færdselsstyrelsen vil løbende offentliggøre de selvanmeldte køretøjer på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

 

Love og regler om forsøgsordninger