Periodisk syn

Et periodisk syn er et kontroltjek af, hvorvidt et køretøj lever op til de gældende regler for godkendelse og syn af køretøjer. Synet er lovpligtigt og skal foretages regelmæssigt.

Gode råd inden syn

Flere fejl kan du som bilejer selv let opdage – og dermed få repareret – inden syn. Dermed kan du mindske risikoen for, at din bil skal gennem et omsyn.

Færdselsstyrelsen har samlet seks gode råd til, hvordan du spotter en række fejl:

 1. Tjek sammen med en anden person, om alle bilens lygter virker, som de skal
 2. Tjek, at bilens udstødning er helt tæt ved at lytte til, om bilen støjer mere end normalt. Er du i tvivl, bør du få undersøgt det ved et værksted
 3. Det er et lovkrav, at dækkenes mønster på blandt andet personbiler er mindst 1,6 mm. Dækkene må desuden ikke være møre eller have synlige skader
 4. I dag er de fleste biler udstyret med kontrollamper til forskellige sikkerhedssystemer som fx airbags. Kontrollamperne i instrumentbrættet lyser typisk, når bilen startes, men oplever du, at en kontrollampe fortsat lyser under kørsel, bør du inden synet opsøge et værksted og få udbedret fejlen
 5. Tryk på hornet og lyt til, om der kommer en klar tone, hvor styrken og frekvensen er konstant
 6. Drypper der væske fra bilens motor, kan det skyldes oliespild. Du kan derfor tjekke, om der er synligt oliespild ved motoren. Oliespild opstår oftest på ældre biler, hvor det kan være opstået på grund af en utæthed i bilens motor

Gå til Find Synshal

Indkaldelse til syn

Færdselsstyrelsen sender dig en indkaldelse til syn 8 uger inden synsfristen. Hvornår du bliver indkaldt, afhænger af køretøjets første indregistrering, og hvilken type køretøj du har.

Første indregistrering

Første gang dit køretøj bliver indkaldt til det periodiske syn, sker det på baggrund af datoen, hvor det første gang blev indregistreret. For eksempel ligger det første syn for en almindelig personbil 4 år efter indregistreringen, mens en lastbil skal synes første gang 1 år efter indregistreringen. Se mere i skemaet
nedenfor.

Typen af køretøj

Efter det første periodiske syn, vil dit køretøj blive indkaldt på baggrund af to ting:

Typen af køretøj (se skemaet nedenfor)

Synsfristen fra første periodiske syn. Dette medmindre, at du har haf dit køretøj til syn i mellemtiden f.eks. på grund af konstruktive ændringer ved køretøjet. Læs mere om konstruktive ændringer under 'Registreringssyn'.

Ved at logge på Køretøjsregistret kan du slå dit køretøj op og se datoen for det næste periodiske syn.

Gå til siden om registreringssyn.

Du kan ikke få udsat fristen for syn

Du kan aldrig få udsat synsfristen, når fristen først er overskredet. Herudover er det kun muligt i helt særlige situationer, f.eks. hvis du kan dokumentere, at dit køretøj er blevet stjålet.

Læs mere under 'Spørgsmål og svar'.

KøretøjstyperIndkaldes 1. gang efterPeriode mellem syn
Personbil til højst 9 personer4 år2 år
Varebil (tilladt totalvægt højst 3500 kg)4 år2 år
Stor personbil til flere end 9 personer1 år1 år
Lastbil (tilladt totalvægt over 3500 kg)1 år1 år
Påhængsvogn til bil, totalvægt over 3500 kg1 år1 år
Sættevogn til bil, totalvægt over 3500 kg1 år1 år

Spørgsmål og svar om periodisk syn

Hvornår dit køretøj skal til syn afhænger af, hvilken type køretøj du har. For eksempel skal en almindelig personbil til periodisk syn fire år efter, at den er blevet indregistreret første gang og herefter hvert 2. år (periodisk syn). Du kan læse mere om køretøjstyper og synsdatoer under 'Indkaldelse til syn'.

Hvornår dit køretøj skal til syn afhænger af, hvilken type køretøj du har. For eksempel skal en almindelig personbil til periodisk syn fire år efter, at den er blevet indregistreret første gang og herefter hvert 2. år (periodisk syn). Du kan læse mere om køretøjstyper og synsdatoer under 'Indkaldelse til syn'.

Ved syn af dit køretøj foretager synshallen en kontrol af, om køretøjet er i god stand i henhold til de tekniske regler. Køretøjet bliver kontrolleret for fejl, der kan påvirke vores miljø og sikkerheden på vejene.

 1. For at fastholde sikkerheden på vejene, bliver der foretaget en kontrol af køretøjets styreapparat, bremser, dæk, lygter, signalapparat, reflekser og bærende dele, som bl.a. hjulophæng og støddæmpere.
 2. For at sikre et bedre miljø , bliver der foretaget en kontrol af køretøjets røg-, kulilte- og støjudledning.

Et syn bliver afsluttet med, at synshallen udleverer en synsrapport med synsresultatet. Der findes fire mulige resultater: godkendt, betinget godkendt, kan godkendes efter omsyn eller ikke godkendt.

Læs mere under 'Forstå din synsrapport'.

Hvis du ikke ønsker at få synet dit køretøj, skal du i stedet afmelde det i Køretøjsregistret. Det gør du ved at aflevere dine nummerplader hos en godkendt nummerpladeoperatør eller hos et af SKATs motorcentre.

Du kan læse mere om dette på SKATs hjemmeside.

Læs mere om afmelding af køretøj på SKAT's hjemmeside (nyt vindue)

Hvis du ikke får synet dit køretøj inden for synsfristen, overtræder du loven om godkendelse og syn af køretøjer, og vil derfor modtage et bødeforlæg på 2000 kr. Læs mere om dette under 'Bødeforlæg'.

Hvis du har solgt dit køretøj, men alligevel har modtaget en indkaldelse til syn fra Færdselsstyrelsen, er det fordi du stadig står registreret som bruger i Køretøjsregistret.

Læs mere under 'Salg eller afmelding af køretøj'.

Det er ikke muligt at få udsat synsfristen, når fristen er overskredet. Herudover kan fristen kun udsættes i helt særlige tilfælde, som f.eks. hvis du kan dokumentere, at dit køretøj er blevet stjålet.

Læs mere under 'Udsættelse af synsfristen'.

Ifølge EU-reglerne skal alle medlemslandene som hovedregel gennemføre en periodisk teknisk kontrol (syn) af almindelige person- og varebiler hvert andet år, første gang fire år efter første registrering. Der er tale om minimumsregler, hvor en række andre lande har hyppigere kontrol.
EU-reglerne fremgår af direktiv 2014/45/EU om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer.

Ja.

Reglerne for veteranbiler og veterankøretøjer afviger fra de normale, periodiske syn.

Afvigelserne er indskrevet i denne vejledning: 

Gå til vejledning om syn af køretøjer

Nedenstående er en sammenskrivning af teksten, og opsummerer de hovedpunkter, du bør være særligt opmærksom på.

Veteranbil er en bil, der godkendes eller er registreret til veterankørsel.

Et køretøj, der er registreret første gang for mere end 30 år siden og underkastet periodisk syn, i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, kan registreres til veterankørsel.

Ved genregistrering af veterankøretøj med dansk registreringsattest, der ikke længere ses registreret i DMR på grund af langtidsafmelding, kan der efter ønske tillige tages stilling til »original stand«, selv om der ikke er tale om toldsyn.

Køretøjer, der benyttes til erhvervsmæssig personbefordring, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører, kan ikke registreres til veterankørsel. Køretøj, der anvendes til eksamenskørsel, optog, m.v., må dog gerne registreres til veterankørsel.

Fordele:

 • Køretøjet bliver derefter kun indkaldt til periodisk syn hvert 8. år (første gang efter, at køretøjet er registreret til veterankørsel, kan perioden dog være kortere).
 • Køretøjer registreret til veterankørsel er underkastet periodisk syn første gang 35 år efter første registrering og derefter med 8 års mellemrum.
 • Køretøjer registreret til veterankørsel indkaldes ikke med synsfrist i perioden 1. november til 31. marts.
 • Et køretøj, der er registreret til veterankørsel, kan anvendes til eksamenskørsel, jf. bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv.
 • Påhængskøretøj registreret til veterankørsel må ikke samtidigt godkendes til Tempo 100-kørsel.
 • Biler som her i landet er registreret til veterankørsel, eller som er registreret i udlandet og er mere end 30 år gamle er undtaget kravene for at kunne anvendes i en miljøzone.

Ulemper:

 • Et køretøj, der er registreret til veterankørsel, må kun benyttes lejlighedsvis.
 • Et køretøj, der er registreret til veterankørsel må ikke bruges til erhvervsmæssig befordring af personer, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører.

Forstå din synsrapport

Et periodisk syn afsluttes med, at synshallen udleverer en synsrapport med synsresultatet. Der findes fire typer af resultater: godkendt, betinget godkendt, kan godkendes efter omsyn eller ikke godkendt.

Godkendt

Dit køretøj bliver godkendt, når der ikke er fundet fejl af betydning for sikkerheden eller miljøet. En godkendelse betyder ikke nødvendigvis, at køretøjet er fejlfrit eller er i god stand ud fra en økonomisk betragtning, men at det er lovligt at anvende. Når køretøjet er godkendt ved periodisk syn, sørger synshallen for at godkendelsen bliver registreret i Køretøjsregistret, og du skal ikke foretage dig yderligere.

Betinget godkendt

Dit køretøj bliver betinget godkendt, når der er fundet mindre fejl og mangler, som skal repareres. Du kan selv udbedre de konstaterede fejl og mangler uden at skulle til yderligere kontrol. Vær opmærksom på, at køretøjet først er lovligt efter udbedringen. Når køretøjet er betinget godkendt ved periodisk syn, sørger synshallen for at godkendelsen bliver registreret i Køretøjsregistret. Når fejl og mangler er udbedret, skal du altså ikke foretage dig yderligere.

Kan godkendes efter omsyn

Kan godkendes efter omsyn anvendes f.eks.:

 • Når der er fundet væsentlige eller farlige fejl, som skønnes at indebære en sikkerhedsmæssig risiko
 • Når kontrol af udbedring af fejlene kræver særligt måleudstyr
 • Når der på grund af fejlenes antal/karakter skønnes at være et særligt behov for fornyet kontrol
 • Når fejl, der er anført på synsrapporten fra sidste syn, ikke er repareret

Hvis dit køretøj har fået synsresultatet kan godkendes efter omsyn, skal dit køretøj til omsyn inden for 33 kalenderdage. Datoen, hvor dit køretøj blev synet, tæller som 1 dag. Fristen kan ikke forlænges, og det gælder også, hvis du skal til omsyn flere gange. Overskrides omsynsfristen, kan der ikke foretages et
omsyn.

Tilladt kørsel

Et køretøj der har fået afgørelsen betinget godkendt eller kan godkendes efter omsyn, må, indtil fejlene på synsrapporten er udbedret, kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation og må således ikke benyttes til almindelig kørsel.

Hvis der konstateres farlige fejl på køretøjet, kan synshallen fastsætte yderligere restriktioner på brug af køretøjet, eller helt forbyde kørsel.

Køretøjet er ikke godkendt

Dit køretøj kan ikke godkendes, hvis der konstateres mange væsentlige og/eller farlige fejl og mangler på det. I synsrapporten vil de mest markante fejl og mangler bliver noteret.

Hvis et køretøj har fået synsresultatet køretøjet er ikke godkendt, sender Køretøjsregistret automatisk besked til politiet, som herefter vil inddrage køretøjets nummerplader

Eksempler på synsrapporter

Salg eller afmelding af køretøj

Færdselsstyrelsens indkaldelse til syn vil altid blive sendt til den person, der står registreret som bruger/ejer af køretøjet i Køretøjsregistret. Dette er vigtigt at være opmærksom på i forbindelse med salg eller afmelding af dit køretøj.

Salg af køretøj

Når du sælger et køretøj, er det den nye ejer, som skal sørge for at få omregistreret (ejerskiftet)køretøjet inden for 4 hverdage. Er der gået mere end 4 hverdage, og køretøjet fortsat er registreret i dit navn, anbefaler vi dig at kontakte Motorstyrelsen for yderligere vejledning. Ellers vil du modtage Færdselsstyrelsens indkaldelse til syn af køretøjet.

Du kan altid selv logge på Motorregistret og se, om du står registreret som ejer/bruger af køretøjet. Fristen for et periodisk syn ændres ikke i forbindelse med omregistreringen. Derfor bør du som sælger altid informere den nye ejer, hvis du forud for salget har modtaget en indkaldelse til syn.

Gå til køretøjsregistret på Skat.dk (nyt vindue)

Afmelding af køretøj

Hvis du har et køretøj, som er blevet afmeldt inden for fristen for syn, kan du se bort fra en eventuel indkaldelse til syn fra Færdselsstyrelsen. Du skal ikke give besked om afmeldingen til Færdselsstyrelsen.

Du afmelder dit køretøj ved at aflevere din nummerplader til en godkendt nummerpladeoperatør eller i en af Motorstyrelsens ekspeditioner. Læs mere på www.skat.dk/afmeldkøretøj.

Læs mere om afmelding af køretøj hos Motorstyrelsen (nyt vindue)

Omsynsfejl

Den 20. maj 2018 træder nye EU-regler for periodisk syn i kraft. Reglerne betyder blandt andet, at flere fejl skal tjekkes ved et omsyn. Færdselsstyrelsen har derfor samlet en række eksempler på fejl, der fremover giver omsyn.

Nedenstående er eksempler på fejl, der fra og med den 20. maj 2018 sender køretøjer til omsyn:

 • En baglygte der ikke virker
 • En blinklygte der ikke virker
 • En stoplygte der ikke virker
 • En tågeforlygte der ikke virker
 • En nærlyslygte der er fejljusteret eller ikke virker
 • Manglende reflekser på køretøjet
 • For stort oliespild fra motoren
 • Et el-stik til anhængertrækket der ikke virker korrekt
 • Et defekt horn
 • En defekt forrudevasker
 • En defekt kobling på bilen
 • Utæt eller utilstrækkelig fastgørelse af udstødningsrøret
 • Hvis mønsterdybden på dækkene er slidt ned til dækkets slidindikator, som på personbiler er 1,6 mm. Er mønsterdybden under 1,6 mm, medfører det et omsyn. Synsvirksomheden kan herudover fastsætte restriktioner, når du skal køre din bil til et værksted eller vælge at udstede et køreforbud.

Gå til Find Synshal 

OBFCM

Udlæsning af brændstofforbrugstal

Nye EU-typegodkendte person- og varebiler, som er registreret fra 1. januar 2021, skal være udstyret med et On-Board Fuel Consumption Meter-system (OBFCM-system), som løbende registrerer bilens aktuelle brændstofforbrugstal. Forbrugstallene som registreres og lagres i bilen, vil fra og med den 20. maj 2023 skulle udlæses ved syn. Udlæsningen vil ske via bilens OBD-stik. De udlæste forbrugstal, sammen med bilens stelnummer, vil årligt skulle indsendes til EU-Kommissionen.

Hensigten med at der skal udlæses de aktuelle forbrugstal, er for at EU-Kommissionen kan kontrollere, om de forbrugstal som køretøjsproducenterne oplyser, også er dem som en køretøjsejer kan forvente.

De indsendte forbrugstal kan herefter anvendes i EU-Kommissionens arbejde, med fastsættelse af de typegodkendelsesmæssige krav, for at sikre, at forskellen mellem det opgivet og det virkelige forbrugstal ikke vokser over tid.

Hvilke køretøjer kan få udlæst forbrugstal ved syn:

 • Personbil M1 registreret 1. januar 2021 eller senere.
 • Varebil N1 registreret 1. januar 2021 eller senere.

som er forsynet med forbrændingsmotor, samt hybride og plug-in hybride køretøjer.

EU-forordningen der vedrører OBFCM findes her: EUR-Lex - 32021R0392 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Det er muligt at frasige sig registreringen

Der skal i forbindelse med fremstilling til syn, udtrykkeligt gøres opmærksom på at disse data ikke skal gøres tilgængelige.

 

Sideindhold