Fornyelse og erstatning

Fornyelse af kørekort

  • Dit kørekort er udløbet eller ved at udløbe, og du skal have det fornyet
  • Dit kørekort skal fornys på baggrund af ændrede helbredsoplysninger

Duplikatkørekort

  • Du har mistet dit kørekort, og du skal have et nyt
  • Dit kørekort er beskadiget eller slidt, og du skal have et nyt
  • Du ønsker at ombytte dit foldbare kørekort med et nyt EU-kørekort i kreditkortformat

Midlertidigt kørekort

  • Mens du venter på dit kørekort, kan du i nogle tilfælde få udstedt og køre på et midlertidigt kørekort

Erstatningskørekort

  • Du har mistet dit kørekort og ønsker at køre i udlandet (bortset fra Finland, Island, Norge og Sverige), og det ikke er muligt at udstede et duplikatkørekort, inden du skal forlade landet

Udenlandsk kørekort

  • Du har et udenlandsk kørekort og ønsker at køre i Danmark

Priser på fornyelse af kørekort (2024)

TypePriser
Fornyelse af kørekort180 kr.
Fornyelse af kørekort til:
lille lastbil, lastbil, lille bus, bus, lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med stort påhængskøretøj
230 kr.
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse360 kr.
Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold0 kr.
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring360 kr.
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring,
der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset
160 kr.
Foreløbig fornyelse af kørekort,
koster det samme som den endelige fornyelse i den konkrete kategori
180/230/360/160/0 kr.
Duplikatkørekort360 kr.
Duplikatkørekort til lille og stor knallert180 kr.
Midlertidigt kørekort0 kr.
Midlertidigt erstatningskørekort220 kr.
Midlertidigt erstatningskørekort til lille og stor knallert180 kr.
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk360 kr.
Internationalt kørekort30 kr.
Turistkørekort0 kr.