Gældende meddelelse

Meddelelse nr 1715 - Bevis for køretøjers overensstemmelse med EF-direktiv 9653ef - Om køretøjers indretning og udstyr mv.

15-09-1997