Direktiv

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2022/362

24-02-2022

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2022/362 af 24. februar 2022, om ændring af direktiv 1999/62/EF, 1999/37/EF og (EU) 2019/520, for så vidt angår afgifter på køretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer