Tempo-100

Vejledningen her retter sig mod de tunge campingbiler med en registreret tilladt totalvægt, som er større end 3.500 kg og højst 7.500 kg, der kan godkendes til Tempo 100-kørsel i Danmark.

Den 15. marts 2018 trådte Færdselsstyrelsens meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 2008 i kraft. I afsnittet nedenfor er der link til meddelelsen.

Meddelelsen giver oplysninger om Tempo 100-ordningen for campingbiler til brug ved synet og Tempo 100–registreringen hos synsvirksomheden og ved registreringen første gang af fabriksnye, EU-typegodkendte campingbiler hos forhandlere, der er Motorstyrelsens nummerpladeoperatør, når bilen samtidigt ønskes registreret til Tempo 100-kørsel.

Den 15. marts 2018 trådte bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingbil nr. 201 af 12/03/2018 i kraft. Nederst på siden finder du bekendtgørelsen. Campingbiler, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsen, må køre med op til 100 km i timen på motorveje og op til 80 km i timen på andre veje end motorveje.

For campingbiler med en tilladt totalvægt over 3.500 kg, der ikke opfylder betingelserne for Tempo 100-kørsel, vil hastighedsgrænsen fortsat være 80 km i timen på motorveje og 80 km i timen på andre veje end motorveje. Er campingbilen tilkoblet et registreringspligtigt påhængskøretøj er hastighedsgrænsen ligeledes 80 km/t på motorveje og 70 km i timen på andre veje end motorveje, også selvom campingbil og påhængskøretøj begge er registreret til Tempo 100-kørsel og udstyret med et Tempo 100-mærke. Kort sagt - campingbiler må under Tempo 100-kørsel ikke være tilkoblet et påhængskøretøj.

Blandt de betingelser, der skal være opfyldt, er, at campingbilen skal være godkendt og registreret i Køretøjsregisteret (DMR) til Tempo 100-kørsel, og at bilen skal være forsynet med et dansk Tempo 100-mærke, der er synligt lige bagfra. Kravet om registrering af campingbiler i DMR gælder dog ikke for udenlandsk registrerede campingbiler.

I forbindelse med godkendelse af udenlandsk registrerede campingbiler til Tempo 100-kørsel udsteder synsvirksomheden en Tempo 100-godkendelsesattest. Attesten anvendes som dokumentation for godkendelsen og skal derfor altid medbringes under Tempo 100-kørsel i Danmark.

Tilsvarende, anerkendte udenlandske ordninger, som også gælder ved Tempo 100-kørsel i Danmark, læs mere under "Udenlandske Tempo 100 ordninger".

I afsnittet nedenfor er der links til virk.dk. Som synsvirksomhed finder du den elektroniske blanket, der skal anvendes i forbindelse med udstedelse af Tempo 100-godkendelsesattest på engelsk til udenlandsk registrerede campingbiler.

Der udleveres også et Tempo 100-mærke til montering bagpå campingbilen, så det er synligt lige bagfra. Et erstatningsmærke for et beskadiget Tempo 100-mærke må kun udleveres, når synsvirksomheden har sikret sig, at det beskadigede mærke er fjernet fra campingbilen.

De udstedte Tempo 100-godkendelsesattester er automatisk overført til Færdselsstyrelsens Dokumentportal. Her kan campingbilens Tempo 100-godkendelsesattest ses og udskrives, når bilens stelnummer oplyses. Portalen kræver login med NemID/MitID.

Love og regler for Tempo-100-kørsel med campingbil

Den 1. juli 2016 trådte Færdselsstyrelsens meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1996 i kraft.

Meddelelsen giver oplysninger om Tempo 100-ordningen til brug ved Tempo 100-synet, godkendelsen og registreringen i Køretøjsregisteret (DMR) hos synsvirksomheden eller ved godkendelse og registrering af et nyt påhængskøretøj hos forhandleren, der er Motorstyrelsens nummerpladeoperatør.

Fra den 1. juli 2016 tillader færdselsloven Tempo 100-kørsel med nærmere bestemte påhængskøretøjer, som trækkes af en bil, hvis køretøjerne opfylder de særlige betingelser for Tempo 100-kørsel. Hastighedsgrænsen på danske veje ved Tempo 100-kørsel med disse vogntog er herefter 100 km/t på motorveje og 80 km/t på andre veje.

For køretøjer, der ikke lever op til kravene til Tempo 100-kørsel, vil hastighedsgrænsen fortsat være 80 km/t på motorveje og 80 km/t på andre veje.

Blandt de betingelser, der skal være opfyldt, er, at påhængskøretøjet skal være godkendt og registreret i DMR til Tempo 100-kørsel, og at påhængskøretøjet er forsynet med et dansk Tempo 100-mærke. Kravet om registrering af påhængskøretøjet i DMR gælder dog ikke for udenlandsk registrerede påhængskøretøjer.

Har påhængskøretøjet et registreret samlet tilladt akseltryk (største tryk på registreringsattesten) på mere end 750 kg, vil Tempo 100-registreringen medføre, at køretøjet indkaldes til periodisk syn med to års intervaller.

I forbindelse med Tempo 100-godkendelsen udsteder synsvirksomheden – og for nye påhængskøretøjer forhandleren – en godkendelsesattest, som skal medbringes under Tempo 100-kørsel i Danmark.

Nedenfor finder du links til virk.dk, hvor du finder de elektroniske blanketter, der skal anvendes i forbindelse med udstedelse af Tempo 100-godkendelsesattesterne.

Adgang til Færdselsstyrelsens dokumentportal kræver indtil videre login med NemID/MitID.

Der er ikke indgået aftale med udenlandske myndigheder, som giver dansk-registrerede køretøjer, godkendt til Tempo 100-kørsel alene efter danske regler, tilladelse til at køre Tempo 100-kørsel i den pågældende stat.

Det er muligt for stater at søge anerkendelse af deres tilsvarende Tempo 100-ordning i Danmark således, at køretøjer fra den pågældende stat, eventuelt på særlige betingelser, må foretage Tempo 100-kørsel i Danmark uden forudgående dansk godkendelse. Anerkendte Tempo 100-ordninger vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Udenlandske, EU-typegodkendte busser af klasse III eller klasse B, der er kendetegnet ved, at de ikke er konstrueret til at befordre stående passagerer, opfylder per definition betingelserne for Tempo 100-kørsel i Danmark. I forbindelse med Tempo 100-kørsel med disse busser skal det kunne dokumenteres overfor politiet, at bussen er EU-typegodkendt, eksempelvis ved fremvisning af en kopi af bussens CoC-dokument, registreringsbeviset, en erklæring fra køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant eller fremvisning af fabrikationspladen, hvoraf bussens EU-typegodkendelsesnummer fremgår. Den visuelle kontrol af bussens indre indretning skal vise, at bussen ikke er indrettet til at befordre stående passagerer.

Godkendelsesattesten gælder indtil næste ordinære syn, som kan være et registreringssyn eller et periodisk syn.

Ja. Køretøjets registrerede, primære ejer eller bruger kan med log-in på Skats hjemmeside afmelde tilladelsen ”Tempo 100”. Personen, der foretager afmeldelsen, har pligt til at sørge for, at det danske Tempo 100-mærke straks fjernes fra påhængskøretøjet. En synsvirksomhed, der er Skats nummerpladeoperatør, kan i forbindelse med syn af køretøjet afmelde påhængskøretøjets tilladelse ”Tempo 100” i Køretøjsregisteret (DMR) og har i den forbindelse pligt til at kontrollere, at det danske Tempo 100-mærke er fjernet fra påhængskøretøjet inden afmeldelsen.

At du kører Tempo 100-kørsel, når du kører:

  • over 80 op til 100 km/t på motorveje

At du altid skal medbringe Tempo 100-godkendelsesattesten, når du kører Tempo 100-kørsel.

At du altid skal køre efter forholdene (vejrlig, vejforhold, øvrig trafik, køretøjernes vægt og belæsning).

Nej, godkendelsen gælder kun ved kørsel på danske veje.
Nej, påhængskøretøjet skal være forsynet med dansk Tempo 100-mærke.

Danske Tempo 100-registrerede påhængskøretøjer med et samlet tilladt akseltryk på mere end 750 kg indkaldes til periodisk syn to år efter Tempo 100-registreringen og efterfølgende hvert andet år

Hvis køretøjets tilladelse til Tempo 100 er afmeldt i Køretøjsregisteret, skal køretøjet ikke længere periodesynes.