Find synshal

Ved hjælp af nedenstående kort kan du finde en synshal i nærheden af dig. Synshallen er markeret med en smiley, der viser dig, hvor god den er til at overholde de krav, som Færdselsstyrelsen stiller.

Færdselsstyrelsens smileyordning

 

Elite

Her er en meget velfungerende synshal, der yderst sjældent begår fejl. En synshal
med en elitesmiley har en meget høj synskvalitet.

Godkendt

Her er en synshal med styr på tingene, og det er også her, nye synshaller starter. I
dette område ligger den store gruppe af synshaller, der generelt gør et godt stykke
arbejde. Kun en enkelt fejl fra tid til anden medfører, at synshallen ikke er på
eliteniveau.

Plads til forbedring

Denne synshal klarer sig rimeligt, men der kan godt strammes op, da synshallen
begår fejl af og til.

Under opsyn

Synshallen har haft mange fejl, og kvaliteten af arbejdet kunne være bedre.
Færdselsstyrelsen holder et vågent øje med synshallen og er ret hyppigt på tilsyn
her.

Under skærpet opsyn

Her er en synshal, der har meget svært ved at efterleve kravene, og derfor fører
Færdselsstyrelsen skærpet tilsyn med synshallen. Kvaliteten af syn er ikke
tilfredsstillende. Medmindre der straks gøres en indsats for at forbedre kvaliteten,
risikerer en synshal med denne smiley at blive lukket af styrelsen.