International godskørsel

Erhverv

International godskørsel

Krav om fællesskabstilladelse

Hvis en virksomhed ønsker at udføre international godskørsel for fremmed regning, skal virksomheden være i besiddelse af en fællesskabstilladelse.

Fællesskabstilladelser udstedt til danske virksomheder, der udfører godskørsel for fremmed regning i køretøj eller et vogntog, med en tilladt totalvægt over 3.500 kg. gælder til både national kørsel i Danmark og til international kørsel inden for EU.

Fællesskabstilladelsen kan endvidere anvendes til international godstransport i EØS-landene. Fælleskabstilladelsen giver ligeledes adgang til at udføre godscabotage i et andet EØS-land.

Fællesskabstilladelsen berettiger også vognmanden til at udføre transporter til og fra, samt transit, gennem Schweiz.

Læs mere om Fællesskabstilladelsen her