Fordning

Kontrolapparatforordningen

20-12-1985

Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport.