Frigivelse og afholdelse af prøver

Køreprøver frigives løbende. Her på siden finder du info om Køreprøvebooking og meget mere.

Kontakt til planlægningsenheden

Færdselsstyrelsens planlægningsenhed kan kontaktes af samarbejdspartnere, såsom kørelærere, køreskoler, fagskoler, kommuner og lignende på planlaegning@fstyr.dk. Alle øvrige henvendelser til Færdselsstyrelsen beder vi jer venligst rette til vores Kundebetjening på telefon 7221 8899 eller info@fstyr.dk.

Spørgsmål og svar om køreprøvebooking

Vi opdaterer løbende de seneste tal for afholdelse af køreprøver og teoriprøver på vores hjemmeside.

Gå til statistik over teori- og køreprøver

Færdselsstyrelsen frigiver prøver løbende.

Færdselsstyrelsen lægger det antal prøver ud, som vi har mandskab til at afvikle. Vi arbejder målrettet på at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel. Derfor tilpasser vi løbende det antal teori- og praktiske prøver, der udbydes.

Det er i øjeblikket desværre ikke muligt at undgå enkelte aflysninger. Vi har ikke altid mandskab til, at vi kan sætte en anden prøvesagkyndig ind ved tilfælde af sygdom. Vi arbejder på en løsning, så vi på sigt kan undgå at aflyse prøver.

Færdselsstyrelsen er meget bevidst om de gener, som ventetiderne på prøver giver. For at forbedre vores ydelser har vi siden ressortoverdragelsen fra politiet i 2021 digitaliseret køreprøveområdet og taget en datadrevet tilgang i brug for at skabe serviceforbedringer for både elever og kørelærere. Samtidig har vi ansat flere prøvesagkyndige og indsat et rejsehold til afvikling af prøver i områder med høj efterspørgsel.

Der afholdes køreprøver til personbil i 57 byer fordelt over hele Danmark. På vores hjemmeside finder du en liste over nuværende prøvesteder.

Gå til listen med prøvesteder

VHK prøver afholdes på udvalgte lokationer for at sikre, at prøverne køres i byer, som lever op til de objektive krav til trafikken omkring en VHK prøve, og for at bruge styrelsens ressourcer så effektivt som muligt.

Du finder de lokationer, hvor der køres VHK prøver fra 1. april 2024, herunder

Antallet af personer pr. teoriprøve afhænger som udgangspunkt af prøvelokalets størrelse og indretning. Færdselsstyrelsen afholder teoriprøver med maks. 12 personer, og hvis der er tale om en specialprøve, fx teoriprøver med tolk og lignende, så reduceres antallet af personer til fx 6 og i nogle tilfælde helt ned til 1.

Vi har sendt en opfordring til kørelærerne om, at de afvikler prøver i deres eget område

Såfremt en køreelev eller kørelærer bliver forhindret i at møde op til en planlagt prøve, skal du som kørelærer hurtigst muligt aflyse prøven på koreprovebooking.dk.

Såfremt en køreelev eller kørelærer bliver forhindret i at møde op til en planlagt prøve, skal du som kørelærer hurtigst muligt aflyse prøven på koreprovebooking.dk.

Borgerservice håndterer alle sager omkring gebyrfrie prøver, hvis enten køreelev eller kørelærer er blevet forhindret pga. sygdom.

Af § 5 i bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på kørekortområdet fremgår det, at hvis en ansøger udebliver fra en berammet prøve, uden at melde afbud senest kl. 12.00, to hverdage før prøven, skal der ske fornyet betaling, før der kan berammes en ny prøve.

Det betyder altså, at hvis udeblivelsen skyldes dokumenteret sygdom hos ansøgeren selv eller hos kørelæreren, skal der ikke ske fornyet betaling.

Dokumentation fra egen læge om, at fraværet skyldes sygdom, skal indleveres til Borgerservice, der herefter kan beramme en gebyrfri prøve.

I tilfælde af at Færdselsstyrelsen aflyser teori- eller praktisk prøve, fx på grund af sygdom hos en prøvesagkyndig, sørger styrelsen for, at der gives en gebyrfri prøve.

I tilfælde af dokumenteret sygdom hos køreelev eller kørelærer håndteres gebyrfrie prøver af Borgerservice.

Det er ikke muligt for forældre eller andre at overvære en køreprøve. Kørelæreren har derimod ret til at overvære prøven, medmindre ansøgeren eller den prøvesagkyndige har særlige indvendinger imod det. Herudover kan det forekomme, at prøven overværes af endnu en prøvesagkyndig i forbindelse med Færdselsstyrelsens kvalitetssikring af prøveafvikling.

Det er elevens ansvar at stille med en tolk til prøven. For procedure kan du kontakte planlaegning@fstyr.dk

Hvis du ønsker at klage over en prøve, skal du sende klagen til Færdselsstyrelsen senest 4 uger efter prøven er afholdt. Hvis Færdselsstyrelsen fastholder afgørelsen, videresendes klagen og sagen til Trafikstyrelsen.

Klager du som kørelærer på vegne af din elev, er der krav om indhentning af en fuldmagt fra pågældende person.

 

Gå til side over klagemuligheder

 

Statistik over frigivelse af prøver

Vis flere