Chiptuning

Chiptuning falder ind under reglerne om konstruktive ændringer af bilen. Som udgangspunkt er chiptuning lovligt, så længe bilen ikke forurener eller støjer mere end før tuningen.

Chiptuningsbekendtgørelsen er udstedt for at sikre, at bilejere og værksteder ikke bare tuner bilen uden tanke på hverken miljø eller sikkerhed.
Udover at bilen ikke må forurene eller støje mere efter chiptuning, skal også sikkerheden fortsat være forsvarlig. Det vil sige, at bilens konstruktion skal kunne tåle den øgede effekt. Endelig skal der være dokumentation for, at samtlige krav er overholdt.

Efter en bil er blevet chiptunet, skal den synes igen. Bilen kan kun godkendes ved syn, hvis der medbringes dokumentation for, at chiptuningsudstyret er lovligt. Det er ejerens ansvar at dokumentere dette ved syn.

Udførelse af chiptuning

Udførelse af chiptuning er ulovligt, såfremt det motordrevne køretøj efter udført chiptuning ikke opfylder bestemmelserne om luftforurening i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, bilag 1, punkt 7.06. Det er dog tilladt at udføre chiptuning på et motordrevet køretøj beregnet til motorløb, såfremt køretøjet anvendes til motorløb uden for færdselslovens område eller er registreret til motorløb i Køretøjsregisteret.

Salg og markedsføring af chiptuningsudstyr

Ud over at beskrive hvilken chiptuning, der lovligt kan foretages, indeholder bekendtgørelsen også et forbud mod salg og markedsføring af chiptuningsudstyr, herunder softwareopdateringer, der ikke opfylder reglerne. Køber man chiptuningsudstyr, skal man således altid udbede sig dokumentation for lovligheden af chiptuningsudstyret. Se eksempel på en sådan dokumentation i menuen til højre.

Enhver form for salg og markedsføring af chiptuningsudstyr til brug for motordrevne køretøjer beregnet til motorløb er dog tilladt, såfremt en række betingelser er opfyldt. Ved salg af denne type udstyr skal der udfyldes en tro- og love-erklæring, der skal opbevares hos sælger i 5 år. Ved markedsføring skal det tydeligt fremgå, at udstyret alene må anvendes til brug for motorløb, og såfremt markedsføring sker på internettet, skal oplysningerne herom angives på den specifikke side, og i direkte tilknytning til, hvor chiptuningsudstyret markedsføres.

Pas på garantien

En række bilmærker har taget konsekvensen af den ulovlige chiptuning og fraskriver sig fabriksgarantien, hvis en bil er chiptunet. Derfor anbefaler Færdselsstyrelsen, at man kører omkring et autoriseret værksted i forbindelse med køb af en brugt bil, og får vished om, at bilen ikke tidligere har været tunet.

Fakta

Ved chiptuning forstås en ændring i de parametre, som motorstyringen bruger til at styre motoren. Typisk er det turboladede benzin- og dieselmotorer der bliver chiptunede, da disse har mulighed for en højere effektforøgelse, end motorer uden turbo.

Læs om generelle regler for køretøjer

Love og regler på området

Spørgsmål og svar om Chiptuning

Disse ændringer hører ind under begrebet konstruktive ændringer af motoren. Du må godt foretage konstruktive ændringer på din bil, men der er visse krav, der skal overholdes. Kort fortalt er kravene:

  • Bilen må ikke støje eller forurene mere end tilladt
  • Bilen skal fortsat være sikkerhedsmæssig forsvarlig
  • At du ved syn af bilen kan dokumentere, at bilen fortsat lever op til ovenstående

Du kan læse mere om kravene nedenfor under "Hovedkrav til konstruktive ændringer".

Du kan risikere at miste bilens fabriksgaranti, hvis din tuning/chiptuning ikke er lovlig. Spørg derfor altid bilimportøren, om fabriksgarantien kan opretholdes ved tuning.
Som bilens ejer er det dit ansvar at sikre dig, at bilen er i lovlig stand (Færdselsloven § 67).

Flere regler kan finde i bekendtgørelsen om chiptuning.

Flere regler kan finde i bekendtgørelsen om chiptuning.

Når du har foretaget konstruktive ændringer (motorskift, tunet eller chiptunet), skal bilen altid synes bagefter. I den forbindelse skal du oplyse synsvirksomheden om ændringerne. Det vil så fremgå af registreringsattesten, at der er foretaget konstruktive ændringer. De nærmere ændringer vil bagefter kunne læses, når man via stelnummer eller registreringsnummer finder
den aktuelle bil på SKAT’s hjemmeside. Kravet om syn og registrering ved konstruktive ændringer findes i § 22 i bekendtgørelse om godkendelse og syn.

Gå til SKAT's motorregister

Hvis du ikke oplyser om ændringerne ved syn, er ændringerne ikke godkendt, og dermed er bilen ikke lovligt synet.

Det er Motorstyrelsen, der afgør, om der skal betales fornyet afgift i forbindelse med konstruktive ændringer. Hvis der er mulighed for, at ændringerne vil indebære betaling af fornyet registreringsafgift, vil synsvirksomheden lave en henvisning til Motorstyrelsen i forbindelse med synet.

Markedsføring og salg af chiptuning er ulovligt, medmindre forhandleren kan dokumentere, at bilen med monteret chip stadig overholder miljøkravene. For at være lovligt skal chiptuningsudstyr vedlægges denne dokumentation.

Dette forbud mod salg af ulovligt chiptuningsudstyr gælder også, selv om der reklameres med, at det kun må anvendes til motorsport eller udenfor færdselslovens område.

Forurening, brændstofforbrug og støj

Hvis du vil foretage konstruktive ændringer af din motor, er et af hovedkravene følgende:

  • Bilen må ikke støje eller forurene mere, end det var tilladt ved bilens 1. registreringsdato.

Du skal kunne dokumentere, at bilen efter ændringerne ikke forurener mere end tilladt. Det kan gøres ved at få bilen afprøvet hos en teknisk tjeneste (findes bl.a. i Sverige og Tyskland). Det kan også gøres ved at bygge bilen om, så den bliver identisk med en anden seriefremstillet model eller montere en anden, uændret motor fra en bil, der opfylder den krævede Euro-norm.

For biler registreret 1. gang før 1. oktober 1990 er der dog kun krav om CO-udslip i tomgang. For dieselbiler med chiptuning er der særlige krav, som skal dokumenteres. Der er ikke
formkrav til dokumentation, men du kan her se eksempel på dansk dokumentation og engelsk dokumentation.

Hvis motorens effekt forøges med mindre end 20 %, må bilens støjniveau (standstøj) ikke stige med mere end 3 db (A) i forhold til det støjniveau, bilen havde ved 1. registrering.
Hvis du forøger motorens effekt med mere end 20 %, skal du kunne fremvise ny dokumentation for støjniveau i form af måling af både kørsels- og standsstøjsmåling. For biler registreret 1. gang før den 1. oktober 1982 er der dog kun krav om standstøjmåling.

 

Hvis du laver konstruktive ændringer (effektforøgelse) på motoren, er der også krav til bilens sikkerhed.

Bilen skal være sikker – også med den nye højere effekt. Det medfører bl.a. øgede krav til bremser og stabilitet ved de øgede hastigheder, der kan opnås.
Hvis du øger motoreffekten med op til 20 %, anses bilen umiddelbart for fortsat at være sikkerhedsmæssigt forsvarlig.

Hvis motoren får øget effekten med mere end 20 %, er det nødvendigt med dokumentation fra bilfabrikanten. Dokumentationen kan bestå af en erklæring fra bilfabrikanten om bilens egnethed for effektforøgelse eventuelt på betingelse af nogle af bilfabrikanten foreskrevne ændringer (f.eks. opgradering af bremser). Andre former for dokumentation kan være TÜV-godkendelse i henhold til Merkblatt 751 eller dokumentation for, at bilen er teknisk identisk med en anden variant, der har højere effekt.