Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler

14-03-2018

Denne bekendtgørelse fastsætter supplerende krav til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (forordning 2016/425).