Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer

21-12-2018

Bekendtgørelsen indeholder Skatteministeriets regler for registrering af alle mulige køretøjer, der skal køre på Færdselslovens område.