Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort

20-12-2006