Bekendtgørelse

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

03-01-2023

Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.