Lovlisteside

Resultat: 2

Direktiv

2014/45/EU

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/45/EU af 3. april 2014

Gældende fra

20/05/2018

Om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF
Vejledning

Synguiden

Færdselsstyrelsens guide til syn efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (Periodesynsdirektivet)

Direktiv

EU Direktiv/Forordning

EU-lovgivning om bilindustrien

Gældende fra

I dette afsnit finder du information om EU-lovgivningen og UNECE-regler vedrørende bilindustrien.
Viser 2 af 2