CEMT-tilladelse

CEMT-tilladelser udstedes af Færdselsstyrelsen til godsvognmænd etableret i Danmark, som udfører godskørsel for fremmed regning i et eller flere af CEMT-landene. En CEMT-tilladelse kan med enkelte begrænsninger anvendes ved godstransporter til, fra eller gennem alle CEMT-lande. CEMT-landene er: EU-landene samt Albanien, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland, Schweiz, Serbien, Tyrkiet og Ukraine.

Tilladelserne er gyldige indtil udstedelsesårets udgang.

Der udstedes CEMT-tilladelser til lastbiler med euronormerne; EURO V og EURO VI.

Indehaveren af CEMT-tilladelsen er påkrævet at føre logbog over virksomhedens internationale ture, hvorefter logbøgerne på månedsbasis skal fremsendes til Færdselsstyrelsen.

CEMT-flyttetilladelse

CEMT-flyttetilladelserne er tilladelser, som Færdselsstyrelsen udsteder til flyttefirmaer etableret i Danmark, som udfører flyttetransporter til, fra eller gennem CEMT-landene. Tilladelserne kan, med enkelte begrænsninger, anvendes i alle CEMT-landene. CEMT-landene er: EU-medlemslandene, samt Albanien, Armenien, Aserbajdsjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Hviderusland, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland, Schweiz, Serbien, Tyrkiet og Ukraine.