Transport af farligt gods

Indholdsside

Her kan du læse om regler for transport af farligt gods.

Her kan du læse om reglerne for transport af farligt gods samt udpege eller afmelde en sikkerhedsrådgiver.

Vejtransport af farligt gods i Danmark skal som hovedregel foregå efter ADR-konventionens bestemmelser (Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej). Se seneste udgave af ADR-konventionen nederst på siden.

Administrationen af bestemmelserne om transport af farligt gods ad vej varetages i Danmark af en række forskellige myndigheder:

  • Færdselsstyrelsen er regeludstedende myndighed og varetager vejledning i de to bekendtgørelsers bestemmelser
  • Beredskabsstyrelsen deltager på Færdselsstyrelsens vegne i det internationale arbejde med ADR-konventionen og varetager som hovedregel vejledning i ADR’s bestemmelser.


Du kan finde yderligere information om transport af farligt gods herunder vejledningsmateriale på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Udpegning og afmelding af sikkerhedsrådgiver

Færdselsstyrelsen har det overordnede myndighedsansvar for sikkerhedsrådgiverordningen for vejtransport af farligt gods. Der henvises nærmere til bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for vejtransport af farligt gods § 2 i forhold til, om man er undtaget fra kravet om udpegning af en sikkerhedsrådgiver. Du kan finde bekendtgørelsen nederst på denne side.

Udpegning af sikkerhedsrådgiver 

Færdselsstyrelsen har det overordnede myndighedsansvar for sikkerhedsrådgiverordningen for vejtransport af farligt gods. Der henvises nærmere til bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for vejtransport af farligt gods § 2 i forhold til, om man er undtaget fra kravet om udpegning af en sikkerhedsrådgiver. Du kan finde bekendtgørelsen nederst på denne side.

En virksomhed skal senest 30 dage efter udpegelsen af en sikkerhedsrådgiver indsende oplysning herom til Færdselsstyrelsen.

Du kan anvende den digitale formular via virk.dk til formålet.

Alternativt kan du udfylde, udskrive og indsende denne pdf-fil til Færdselsstyrelsen.

Sker der ændringer i de indsendte oplysninger, eller når en sikkerhedsrådgiver har bestået en repetitionseksamen og fået sit bevis forlænget, skal man som virksomhed indsende en ny indberetning om udpegning af sikkerhedsrådgiver.

Afmelding af sikkerhedsrådgiver

Stopper en sikkerhedsrådgiver med at varetage hvervet i virksomheden, skal man som virksomhed afmelde sikkerhedsrådgiveren.

Du kan anvende den digitale formular via virk.dk til formålet.

Alternativt kan du udfylde, udskrive og denne pdf-fil til Færdselsstyrelsen.

Er du sikkerhedsrådgiver for en virksomhed, har du også selv mulighed for at afmelde dig som sikkerhedsrådgiver. Du kan til dette formål benytte de samme ovenstående link.

Godkendelse af køretøjer til transport af farligt gods

Ansøgninger om ADR-godkendelse af køretøjer til vejtransport af farligt gods samt udstedelse af ADR-attester til godkendte køretøjer behandles af en godkendt synsvirksomhed. Ansøgningsskema kan findes ved hjælp af linket nedenfor.

Lovgivning om transport af farligt gods