Bilaterale aftaler

Internationale turtilladelser

Danmark udveksler bilaterale tilladelser (turtilladelser) med følgende lande:

Aserbajdsjan, Belarus, Bosnien-Herzegovina, Kasakhstan, Kirgisistan, Marokko, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Rusland, Schweiz, Serbien, Tyrkiet og Ukraine.

NB: I 2024 er der dog ikke udvekslet tilladelser med Belarus og Rusland grundet situationen i Ukraine. Det er i stedet muligt at søge om en CEMT-tilladelse til kørsel i de to lande.

Der kan søges om følgende typer af turtilladelser:

Giver tilladelse til at fragte gods til/fra eller igennem Danmark og det land, tilladelsen er tilknyttet.

Hvis en dansk virksomhed fx vil køre fra Danmark til Bosnien-Herzegovina en enkelt gang inden for to måneder, skal virksomheden ansøge Færdselsstyrelsen om at få udstedt én til/fra-/transittilladelse. Det skal angives i ansøgningen, at tilladelsen skal bruges som en til/fra-tilladelse.

Hvis virksomheden transiterer (dvs. hverken læsser eller losser i) Serbien for at komme til Bosnien-Herzegovina, skal virksomheden samtidig søge om én til/fra-/transittilladelse til Serbien. Her skal det angives i ansøgningen, at tilladelsen skal bruges som en transittilladelse. I begge tilfælde vil turen fremgå af tilladelsen.

Giver tilladelse til at fragte gods fra et andet land end det land, som tilladelsesindehaveren (virksomheden) er etableret i, og til det tredjeland, som tilladelsen er tilknyttet.

Hvis en dansk virksomhed fx vil fragte gods mellem Serbien og Bosnien-Herzegovina en enkelt gang inden for to måneder, skal virksomheden ansøge Færdselsstyrelsen om i alt to tredjelandstilladelser, én tilladelse til Serbien og én tilladelse til Bosnien-Herzegovina.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle lande, som Danmark udveksler tredjelandstilladelser med.

Til nogle lande kan der søges om en universaltilladelse, der giver ret til enten at fragte gods til/fra, at transitere eller at anvende tilladelsen som en tredjelandstilladelse.

En dansk virksomhed skal ved ansøgning om en universaltilladelse angive, om tilladelsen skal bruges som en til/fra-tilladelse, en transittilladelse eller en tredjelandstilladelse. 

Vær opmærksom på, at det er ikke alle lande, som Danmark udveksler universaltilladelser med.

For at læse mere om Danmarkstilladelser, se nedenfor.

Danmarkstilladelser

Færdselsstyrelsen udsteder desuden danmarkstilladelser til vognmænd etableret i Iran, som dermed kan fragte gods til/fra eller til at transitere Danmark.

Ligesom de øvrige turtilladelser giver tilladelsen kun ret til at køre én tur, og hver tilladelse er gyldig i to måneder.

Ordningen er begrænset til en kvote på 100 tilladelser årligt.

Ved ansøgning om danmarkstilladelse skal det på ansøgningsskemaet anføres, hvilken vognmand etableret i Iran der skal køre i Danmark, og hvilke varer der fragtes ind i landet. 

Aftalen mellem EU og UK

I forbindelse med Brexit indgik EU og UK en handels- og samarbejdsaftale.

På baggrund af aftalen kan EU-virksomheder udføre godskørsel i Storbritannien på deres fællesskabstilladelse. Efter en endt transport til UK, må køretøjet udføre to cabotageture inden for en periode på syv dage.

For UK-virksomheder gælder, at de skal have udstedt en EU-tilladelse. Efter en endt international transport til et EU-land, må UK-virksomheden udføre op til to ture inden for EU's område, før der returneres til UK, herunder både cabotage og grænseoverskridende ture, dog maksimalt en cabotagetur.