Førerattest til tredjelandschauffør

En virksomhed, som benytter chauffør, der ikke er statsborger eller fastboende udlænding i et EØS-land, skal ved international godkørsel for fremmed regning medbringe en førerattest.

Førerattesten benyttes som bevis for, at chaufføren fra tredjelandet er lovligt beskæftiget af eller stillet til rådighed for den transportvirksomhed, der er ansvarlig for en given transport.

Førerattesten udstedes til transportvirksomheden, der har chaufføren ansat, mens virksomheden stiller førerattesten til rådighed for chaufføren, når denne udfører godskørsel for fremmed regning. Den originale førerattest skal medbringes i køretøjet og forevises kontrolpersonalet. En bekræftet kopi af attesten skal opbevares af transportvirksomheden.

Førerattesten kan ikke overdrages, til andre end den chauffør som førerattesten vedrører.

Førerattesten udstedes med en gyldighedsperiode på højst fem år. Attesten udløber dog senest samtidig med arbejds- og opholdstilladelsens udløbsdato.

Førerattesten er kun gyldig, så længe de betingelser, den er udstedt på baggrund af, er opfyldt, og skal øjeblikkelig returneres af transportvirksomheden til den udstedende myndigheder, hvis disse betingelser ikke længere er opfyldt.

Krav for udstedelse af førerattesten

For at en førerattest kan udstedes, skal følgende krav være opfyldt:

 • Chaufføren skal være lovligt beskæftiget af eller stillet til rådighed for den virksomhed, chaufføren udfører godskørsel for fremmed regning for,
 • Chaufføren skal have en lovlig og gyldig arbejdstilladelse
 • Chaufføren skal have faglige kvalifikationer svarende til dem, der er foreskrevet i kvalifikationsbekendtgørelsen

Det kan i forbindelse med den enkelte ansøgning være nødvendigt at høre den offentlige myndighed, som har udstedt arbejdstilladelsen med henblik på afklaring af, hvilke rettigheder der er givet tilladelse til og hvorvidt tilladelsen fortsat er gyldig.

Det afgøres på baggrund af den indsendte dokumentation, om chaufføren opfylder kravene til udstedelse af førerattesten.

Betingelserne for udstedelsen af førerattesten skal være opfyldt under hele gyldighedsperioden.

Ansøg om førerattest

Ansøgningen om førerattest skal indsendes til Færdselsstyrelsen på en særlig ansøgningsblanket. Ansøgningsblanketten kan findes nedenfor. Ansøgningen indsendes til Færdselsstyrelsen via info@fstyr.dk, vedhæftet ansøgningen indsendes følgende dokumentation:

 • Kopi af kørekort
 • Kopi af pas
 • Kopi af opholds- og arbejdstilladelse
 • Kopi af chaufførens ansættelseskontrakt
 • Dokumentation for gennemførelse af en chaufføruddannelse fra Danmark eller anden chaufføruddannelse i overensstemmelse med kvalifikationsdirektivet

Tilbagekaldelse:

Førerattesten kan tilbagekaldes af den kompetente myndighed i udstedelsesmedlemsstaten, hvis indehaveren f.eks.:

 • har undladt at opfylde alle de betingelser, der er knyttet til benyttelsen af attesten
 • har afgivet urigtige oplysninger vedrørende de data, der var nødvendige for udstedelsen eller forlængelsen af attesten.

Returnering af førerattest

Virksomheden skal straks aflevere førerattesten til Færdselsstyrelsen.

 • hvis chaufføren ikke længere opfylder betingelserne for udstedelsen,
 • hvis fællesskabstilladelse til godskørsel for fremmed regning i en:
  • lastbil eller et vogntog med en samlet totalvægt over 3.500 kg er tilbage kaldt
  • varebil eller et vogntog, med en tilladt totalvægt over 2.500 kg., men ikke over 3.500 kg. er tilbagekaldt.
 • eller hvis virksomheden er ophørt og har tilbagesendt tilladelsen til Færdselsstyrelsen.