Om godskørsel

Godskørsel for fremmed regning 

Godskørsel for fremmed regning er kørsel mod betaling med gods i et køretøj eller et vogntog med en tilladt totalvægt over 3.500 kg., hvor godset ikke tilhører eller på anden måde er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet.

Læs mere om kravene til fællesskabstilladelsen til godskørsel her.

Godskørsel for fremmed regning, som i udgangspunktet  ikke kræver en fællesskabstilladelse:

  • Redningskøretøjer: Kræver som udgangspunkt ikke en fælleskabstilladelse, hvis køretøjet er specielt indrettet til at udføre redningsopgaver og den kun udnyttes til dette.
  • Renovationskøretøjer: Kræver som udgangspunkt ikke en fællesskabstilladelse, hvis renovationskørslen udføres af en kommune med egne køretøjer. Udføres renovationskørslen af private firmaer mod et vederlag, er en fællesskabstilladelse som udgangspunkt påkrævet. Udføres renovationskørslen af § 60 virksomheder, selskaber som ejes af kommunen eller af en fælleskommunal virksomhed, kræves der som udgangspunkt ligeledes en fællesskabstilladelse.
  • Gyllevogne: Kræver som udgangspunkt ikke en fællesskabstilladelse, hvis kørslen udelukkende har til formål, at landmanden eller dennes ansatte transporterer affaldsprodukter fra egen landbrugsbedrift med henblik på at sprede det på egen landbrugsjord eller i forbindelse med salg til anden side. Hvis det fragtes på anden vis, kan det kræve en fællesskabstilladelse.
  • Sneryddere/salt- og grusspredere: Kørsel med snerydder, der fejer sneen væk, kræver som udgangspunkt ikke en fællesskabstilladelse. Spredes der grus eller salt på vejene i forbindelse med snerydningen, kan det kræve en fællesskabstilladelse.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på telefonnummer 7221 8899 eller via mail info@fstyr.dk

Firmakørsel

I modsætning til godskørsel for fremmed regning kræver firmakørsel ikke en fællesskabstilladelse.

Du kører firmakørsel, hvis du transporterer gods, der tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis du transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på:

  • køb
  • salg
  • fremstilling
  • behandling
  • bearbejdning
  • reparation

Transporten kan også udføres med et lejet køretøj, som er lejet uden fører. Kørslen må kun være en hjælpefunktion til virksomhedens samlede aktiviteter.