Politiets syn

Udover registreringssynet og det periodiske syn findes der tre andre former for syn; omsyn, § 2, stk. 2 syn og et ufuldstændigt syn. Nedenfor kan du læse mere om, hvad disse syn indebærer.

Omsyn

Blev der ved registreringssynet, eller det periodiske syn, fundet fejl eller mangler ved dit køretøj, som betyder at køretøjet ikke straks kan godkendes, kan synshallen tillade, at køretøjet skal gennem det såkaldte omsyn.

Fristen for omsyn er 33 kalenderdage (synsdatoen tælles som første dag) uanset om køretøjet skal igennem ét eller flere omsyn. Til omsynet skal du medbringe synsrapporten fra registreringssynet eller det periodiske syn.

§ 2, stk. 2 syn

Hvis politiet bliver opmærksom på fejl ved dit køretøj, kan de via Motorstyrelsen indkalde det til det såkaldte § 2, stk. 2 syn. Indkaldelsen sker i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. september 2012 om godkendelse og syn af køretøjer, § 2, stk. 2.
Ved synet fortager synshallen et syn af hele bilen og ikke blot af de fejl, som politiet har bemærket. Til synet skal du medbringe synsindkaldelsen, som du modtog fra Motorstyrelsen. Efter et § 2, stk. 2 syn ændres køretøjets dato for det næste periodiske syn, hvis køretøjet ikke også samtidigt er indkaldt til periodisk syn. Det vil sige, at for en almindelig personbil, så bliver datoen for næste periodisk syn godkendelsesdatoen plus de 2 år.

Ufuldstændigt syn

Et ufuldstændigt syn er et syn, som er påbegyndt, men af årsager må afbrydes og dermed ikke kan afsluttes. Synsresultatet bliver indberettet til Færdselsstyrelsen, og der udstedes en synsrapport, hvis muligt, hvorpå der anføres - Ufuldstændigt syn -. Resultatet af et ufuldstændigt syn kan påklages til Færdselsstyrelsen.

Hvordan får jeg køretøjet synet?

For at få dit køretøj (om)synet skal du bestille tid hos en synshal, som skal fortage synet. Du finder en liste over godkendte synshaller og omsynshaller i boksen til højre. Til synet kan der f.eks. være tale om, at der skal medbringes tidligere registreringsattest, dataerklæring, EF-overensstemmelsesattest, vejeseddel, dokumentation fra anerkendt prøvningslaboratorium.

Hvad bliver tjekket ved andre syn?

Ved syn af dit køretøj foretager synshallen en kontrol af, om køretøjet er i god stand i henhold til loven om godkendelse og syn af køretøjer. Køretøjet bliver synet for fejl, der kan påvirke vores miljø og sikkerheden på vejene.

  1. For at sikre sikkerheden på vejene, bliver der foretaget en kontrol af køretøjets styreapparat, bremser, dæk, lygter, signalapparat, reflekser og bærende dele, som bl.a. hjulophæng og støddæmpere.
  2. For at sikre et bedre miljø , bliver der foretaget en kontrol af køretøjets røg-, kulilte- og støjudledning. Du kan læse mere om reglerne for køretøjers støj- og partikeludledning under menupunktet Grøn transport.

Et syn afsluttes med at synshallen oplyser synsresultatet, som efterfølgende noteres i en synsrapport. Der findes tre typer af resultater: godkendt, betinget godkendt, kan godkendes efter omsyn eller ikke godkendt.