Registreringssyn

Dit køretøj skal til et registreringssyn, hvis der er foretaget ændringer eller hvis køretøjet ikke er typegodkendt

Hvis køretøjet skal indregistreres

Du skal have registreringssynet dit køretøj, hvis:

  • Dit køretøj har været afmeldt i mere end 1 år
  • Du har købt et nyt køretøj uden typegodkendelse
  • Du har købt et brugt importeret køretøj, som skal indregistreres

Forud for indregistreringen skal dit køretøj gennemgå et registreringssyn. Efter registreringssynet skal du sørge for, at køretøjet bliver indregistreret hos Motorstyrelsen. Det gør du ved at aflevere de dokumenter, som du har modtaget i forbindelse med registreringssynet, til en godkendt nummerpladeoperatør eller til et af Motorstyrelsens motorcentre.

Du kan læse mere om dette på Motorstyrelsens hjemmeside.

Hvis du har foretaget konstruktive ændringer ved køretøjet

Hvis du har foretaget konstruktive ændringer ved dit køretøj, skal det gennemgå et registreringssyn.
Konstruktive ændringer omfatter ændringer ved styretøj, bremser, motor, hjul, fjedrer, karrosseri m.v. Det
kan også være ændringer på mere end 50 kg af køretøjets egenvægt eller køreklar vægt.

Hvis du har foretaget registreringspligtige ændringer ved køretøjet, eller ønsker at ændre køretøjets art og anvendelse

Dette kan f.eks. være ved montering af træk som ikke opfylder betingelserne i BEK nr. 136. af 22. marts
1993 – med senere ændringer – Bekendtgørelse om synsfri sammenkobling, eller hvis et køretøjs art og
anvendelse ønskes ændret som f.eks. hvis en personbil til privat personkørsel er ombygget til en varebil
til godstransport.

Her får du køretøjet synet

For at få foretaget et registreringssyn skal du bestille tid hos en synshal. Husk allerede ved tidsbestillingen at oplyse, hvorfor du ønsker et registreringssyn, så synshallen kan informere dig, hvis der gælder særlige forhold.

Til registreringssynet skal du medbringe køretøjets registreringsattest. Ved modtagelsen af kvitteringen fra registreringssynet anbefaler vi, at du kontrollerer følgende:

  • Ejer og bruger er korrekt angivet
  • Navne og adresser er rigtige
  • Stelnummer og registreringsnummer stemmer overens med bilen
  • At anvendelsen er korrekt (står bilen f.eks. fortsat til udlejning uden fører eller taxikørsel, selvom den bruges til privatbrug)
  • At godkendelsesdatoen er indsat som 'valgfri synsdato' Trækkrog er registreret. På registreringsattesten vil der da oftest stå 'synsfri sammenkobling

Er der fejl på registreringsattesten, skal du straks kontakte motorekspeditionen på skattecenteret, så fejlen kan blive rettet.

Hvad bliver tjekket ved et registreringssyn?

Ved et registreringssyn kontrolleres de sikkerhedsmæssige forhold. Det gælder blandt andet styretøj, bremser, lygter og reflekser samt bærende dele som for eksempel hjulophæng, støddæmpere og dæk. Desuden kontrolleres køretøjets miljømæssige stand for eksempel udledning af røg og kulilte samt generel støj.

 

Forstå din synsrapport

Et registreringssyn afsluttes med, at synshallen udleverer en synsrapport med synsresultatet. Der findes fire typer af resultater: godkendt, betinget godkendt, kan godkendes efter omsyn eller ikke godkendt.

Godkendt

Dit køretøj bliver godkendt, når der ikke er fundet fejl af betydning for sikkerheden eller miljøet. En godkendelse betyder ikke nødvendigvis, at køretøjet er fejlfrit eller er i god stand ud fra en økonomisk betragtning, men at det er lovligt at anvende.

Når køretøjet er godkendt ved periodisk syn, sørger synshallen for at godkendelsen bliver registreret i Køretøjsregistret, og du skal ikke foretage dig yderligere.

Betinget godkendt

Dit køretøj bliver betinget godkendt, når der er fundet mindre fejl og mangler, som skal repareres. Du kan selv udbedre de konstaterede fejl og mangler uden at skulle til yderligere kontrol. Vær opmærksom på, at køretøjet først er lovligt efter udbedringen. Når køretøjet er betinget godkendt ved periodisk syn, sørger synshallen for at godkendelsen bliver registreret i Køretøjsregistret. Når fejl og mangler er udbedret, skal du altså ikke foretage dig yderligere.

Kan godkendes efter omsyn

Kan godkendes efter omsyn anvendes f.eks.: Når der er fundet væsentlige eller farlige fejl, som skønnes at indebære en sikkerhedsmæssig risiko. Når kontrol af udbedring af fejlene kræver særligt måleudstyr. Når der på grund af fejlenes antal/karakter skønnes at være et særligt behov for fornyet kontrol.

Når fejl, der er anført på synsrapporten fra sidste syn, ikke er repareret. Hvis et køretøj kan godkendes efter omsyn, fremgår det af synsrapporten, at køretøjet kan fremstilles til omsyn inden for en frist på 33 kalenderdage. Fristen på de 33 dage udsætter IKKE en evt. frist givet som påbud af Færdselsstyrelsen i forbindelse med manglende syn eller godkendelse eller om afmelding. Køretøjsejeren kan derfor modtaget et bødeforlæg, uanset fristen for omsyn, der er angivet på synsrapporten, ikke er overskredet, jf. Synsbekendtgørelsen § 38, stk. 4.

Tilladt kørsel

Et køretøj der har fået afgørelsen betinget godkendt eller kan godkendes efter omsyn, må, indtil fejlene på synsrapporten er udbedret, kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation og må således ikke benyttes til almindelig kørsel.

Hvis der konstateres farlige fejl på køretøjet, kan synshallen fastsætte yderligere restriktioner på brug af køretøjet, eller helt forbyde kørsel.

Køretøjet er ikke godkendt

Dit køretøj kan ikke godkendes, hvis der konstateres mange væsentlige og/eller farlige fejl og mangler på det. I synsrapporten vil de mest markante fejl og mangler bliver noteret.

Hvis et køretøj har fået synsresultatet køretøjet er ikke godkendt, sender Køretøjsregistret automatisk besked til politiet, som herefter vil inddrage køretøjets nummerplader