Frakendelse af førerretten til lille knallert

Du kan alene få frakendt retten til at køre på lille knallert som følge af overtrædelser begået med lille knallert.

Overtrædelser begået på lille knallert får ikke konsekvenser for retten til at føre andre motordrevne køretøjer, hvortil der kræves kørekort, bortset fra de situationer, hvor der sker en udskydelse af retten til erhverve kørekort eller en udskydelsesfrakendelse.

Hvis du var under 18 år på tidspunktet, hvor du fik en ubetinget frakendelse af retten til at køre på lille knallert, vil du samtidig få udskudt din ret til at tage kørekort til fx bil indtil du er 18 år og seks måneder. Dette kaldes en udskydelsesperiode.

Hvis du i perioden frem mod afgørelsen når at fylde 18 år, og du i mellemtiden har fået kørekort til fx bil, vil du i stedet blive frakendt retten til at køre bil i en periode på seks måneder. Dette kaldes en udskydelsesfrakendelse.

Førerret til lille knallert som afledt ret

Som udgangspunkt mister du kun førerretten til lille knallert, hvis du frakendes førerretten som følge af en overtrædelse begået med lille knallert. Der er dog et enkelt tilfælde, hvor frakendelse af førerretten betyder, at du også mister retten til at føre lille knallert. Det gælder i den situation, hvor du har ret til at føre lille knallert som en afledt ret. Du kan have opnået afledt ret til at føre lille knallert på forskellige måder, fx hvis du har erhvervet førerret til personbil og varevogn, kategori B, efter den 19. januar 2013. I dette tilfælde mister du din afledte ret til af føre lille knallert, kategori LK, hvis du bliver frakendt førerretten til kategori B. Herefter skal du bestå en teoriprøve for at erhverve ret til føre lille knallert.

Frakendelsen kan være betinget eller ubetinget

Det fremgår færdselsloven, hvornår du henholdsvis kan blive betinget eller ubetinget frakendt førerretten til lille knallert.

Hvis du vil vide mere om din frakendelse skal du kontakte den politikreds, hvor du blev frakendt.