Betinget frakendelse

Hvis du får en betinget frakendelse, mister du ikke førerretten, hvis du opfylder betingelserne for din frakendelse.

Hvis du er betinget frakendt, er din ret til at køre bil betinget af, at du består en kontrollerende køreprøve. Derudover må du ikke i en periode på 3 år begå nye overtrædelser, der medfører frakendelse af førerretten. Hvis du gør det, vil du miste kørekortet ubetinget.

Hvad sker der, når jeg er betinget frakendt?

Når du har fået en betinget frakendelse, indberetter politiet afgørelsen til Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen sender herefter et brev til Digital Post, hvor du indkaldes til en kontrollerende køreprøve. Køreprøven skal være bestået inden for 6 måneder og din frist vil fremgå af brevet.

En kontrollerende køreprøve består af en teoretisk og en praktisk prøve, som du skal gennemføre og bestå. Der er ikke krav om, at du skal modtage køreundervisning, inden du går op til en kontrollerende køreprøve.

Se Digital Post på Borger.dk

Sådan booker du en kontrollerende køreprøve

For at booke en kontrollerende køreprøve skal du henvende dig på Borgerservice og udfylde en ansøgningsblanket. Når kommunen har godkendt din ansøgning, booker kommunen en tid til din kontrollerende køreprøve.

Færdselsstyrelsen kontrollerer efter 6 måneder, om du har gennemført en kontrollerende køreprøve. Det er vigtigt, at du overholder fristen på 6 måneder. Overholder du ikke tidsfristen, inddrager Færdselsstyrelsen din førerret.

Din førerret vil også blive inddraget, hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve, dvs. enten teoriprøven eller den praktiske prøve.

 

Ansøg om kontrollerende køreprøve

Læs mere om kontrollerende køreprøve

ANT-kursus efter spiritus- eller narkokørsel

Hvis du har fået en betinget frakendelse af førerretten på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus).

Kurset er obligatorisk og skal være gennemført, før den kontrollerende køreprøve kan aflægges.

Kravet, om at du skal deltage i et ANT-kursus, afhænger af din dom. Færdselsstyrelsen kan ikke oplyse om du skal gennemføre ANT, før din ansøgning er behandlet. Det er derfor vigtigt, at du afventer svar fra Færdselsstyrelsen, før du booker et ANT-kursus.

Gå til siden om ANT-kursus

Færdselsstyrelsen modtager en orientering om din betingede frakendelse fra den politikreds, hvor forseelsen er begået, eller din dom er afsagt. 

Færdselsstyrelsen indkalder dig herefter til aflæggelse af en kontrollerende køreprøve. Fristen for at aflægge den kontrollerende køreprøve fremgår af din indkaldelse. Du modtager indkaldelsen i e-Boks.

Det er en betingelse for, at du kan bevare din førerret, at du består en kontrollerende køreprøve.

En kontrollerende køreprøve består af henholdsvis en teoriprøve og en praktisk prøve. Der stilles ikke krav om, at du skal have teoritimer eller køreundervisning inden du aflægger en kontrollerende køreprøve.

Den praktiske prøve skal aflægges med et køretøj, der er godkendt til øvelseskørsel (skolevogn). Du skal selv stille en skolevogn til rådighed til den praktiske prøve. Dette kan du gøre ved at kontakte en kørelærer med henblik på at leje en skolevogn til køreprøven.

Færdselsstyrelsen indkalder dig til aflæggelse af en kontrollerende køreprøve. Det fremgår af din indkaldelse, hvis du skal gennemføre et ANT-kursus.

Hvis du ikke aflægger en kontrollerende køreprøve, inden for den frist Færdselsstyrelsen har angivet i din indkaldelse, vil din førerret blive inddraget.

Du vil få besked om inddragelsen i din e-Boks. Du må herefter ikke længere føre motorkøretøj, som kræver, du har et kørekort.

Hvis du senere ønsker at generhverve din førerret, skal du ansøge om at generhverve din førerret hos Borgerservice i en valgfri kommune, som sender din ansøgning til behandling hos Færdselsstyrelsen.

Hvis du ikke  består en teori- eller praktisk prøve, vil din førerret blive inddraget.

Du vil få besked om inddragelsen i din e-Boks. Du må herefter ikke længere føre motorkøretøj, som kræver, du har et kørekort.

Hvis du senere ønsker at generhverve din førerret, skal du ansøge om at generhverve din førerret hos Borgerservice i en valgfri kommune, som sender din ansøgning til behandling hos Færdselsstyrelsen.