Kørekortkategorier

Motorcykel, bil eller bus? Få et overblik over alle de forskellige kategorier, som du kan tage kørekort til i Danmark.

Her på siden har vi har samlet alle de typer af køretøjer, som du har mulighed for at tage kørekort til, hvis du lever op til kravene for de enkelte kørekortkategorier.

Førere af kørekortkategorierne er inddelt i to grupper

Gruppe 1 er førere af:

  • personbil og varebil B, BE, B+
  • stor knallert AM
  • motorcykel A1, A2, A
  • traktor/motorredskab TR/MR

Gruppe 2 er førere af:

  • lastbil C1, C og C/E
  • bus D1, D1/E, EP/D1, D, D/E og EP/D
  • kørelærere

Alderskrav

Der er en række krav, fx alderskrav, som du skal opfylde for at erhverve førerret til de enkelte kategorier. Se den samlede liste med alderskrav neden for.

Vær opmærksom på, at der kan gælde andre alderskrav end dem, vi har oplistet her, hvis du erhverver kørekort som del af din værnepligt eller erhvervsuddannelse. Det kan du læse mere om, under de enkelte kategorierne og på siden Kørekort under uddannelse. 

Kørekort under uddannelse

KøretøjKategoriAlderskrav
Traktor/motorredskabTR/MR16 år
Lille knallert LK15 år
Stor knallertAM18 år
Lille motorcykelA118 år
Mellem motorcykelA218 år
Stor motorcykelA20 år
Personbil og varevognB18 år
Personbil med stort påhængskøretøjBE, B+18 år
Lille lastbilC118 år
Lille lastbil med stort påhængskøretøjC1/E18 år
Lille busD121 år
Lille lastbil med stort påhængskøretøjD1/E21 år
Erhvervskørekort til lille busEP/D118 år
Stor busD24 år
Lille bus med stort påhængskøretøjD/E24 år
Erhvervskørekort til stor busEP/D18 år

Koder på kørekortet

Hver kategori har en kode, der vil blive påført dit kørekort. Hvis du fx har erhvervet førerret til almindelig bil, vil koden B fremgå af dit kørekort. Koderne viser, hvilke kategorier af køretøjer, du har ret til at føre.