Alkolås

Hvis du har kørt spirituskørsel og fået frakendt førerretten ubetinget, vil du være omfattet af en alkolåsordning.

Du vil være omfattet af en alkolåsordning, hvis du har fået frakendt førerretten ubetinget på grund af spirituskørsel. En alkolås forhindrer dig i at starte bilen, hvis du har en promille over den tilladte grænse.

Der findes to alkolåsordninger – en frivillig og en obligatorisk.

Der er forskellige betingelser tilknyttet de to alkolåsordninger. Hvilken ordning du er omfattet af, afhænger af hvor høj din promille var, da du kørte spirituskørsel, og om du tidligere har været dømt for spirituskørsel.

Deltager du en alkolåsordning kan du, når alkolåsperioden er udløbet, ombytte det særlige alkolåskørekort til et almindeligt kørekort.

Vælg alkolåsordning

Du er omfattet af den obligatoriske alkolåsordning, hvis du har en ubetinget frakendelse på grund af spirituskørsel:

  • med en promille på over 2,0
  • to gange er frakendt førerretten på grund af spirituskørsel (undtagen hvis din promille første gang var højst 2,0 og anden gang højst 1,2)
  • tre gange eller mere har fået en ubetinget frakendelse for spirituskørsel (uanset promillens størrelse)

Den obligatoriske ordning betyder, at du efter frakendelsestiden skal køre med alkolås i to år. Ønsker du ikke det, kan du først generhverve kørekortet, når den toårige periode er udløbet.

Du kan søge om at få lov til at deltage i alkolåsordningen hos en valgfri Borgerservice i et af landets kommuner. Kommunen sender din ansøgning til Færdselsstyrelsen, som træffer afgørelse i sagen.

Du er omfattet af den frivillige alkolåsordning, hvis du er dømt for spirituskørsel:

  • med en promille på mellem 1,2 og 2,0
  • to gange og din promille første gang var højst 2,0 og anden gang højst 1,2


Den frivillige ordning betyder, at du kan generhverve kørekortet, hvis du deltager i en alkolåsordning.
Du skal køre med alkolås indtil frakendelsesperiodens udløb.

Du kan søge om at få lov til at deltage i alkolåsordningen hos en valgfri Borgerservice i et af landets kommuner. Kommunen sender din ansøgning til Færdselsstyrelsen, som træffer afgørelse i sagen.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt i frakendelsesperioden tilmelde dig alkolåsordningen og vælge at køre med alkolås i den resterende del af frakendelsesperioden. Det er en betingelse for deltagelse i den frivillige alkolåsordning, at du har gennemgået en personundersøgelse.

Hvis du ved kørslen har forårsaget personskade eller fremkaldt alvorlig fare herfor, kan den frivillige alkolåsordning ikke anvendes. Færdselsstyrelsen foretager denne vurdering ved behandlingen af din ansøgning.

Hvis du vil deltage i den frivillige ordning, skal du også undersøges for et eventuelt alkoholmisbrug, som betingelse for, at du kan komme med i ordningen. Hvis du har et misbrug, så skal du i behandling for det i mindst et år, sideløbende din deltagelse i alkolåsordningen.

Priser for deltagelse i en alkolåsordning

OrdningPris (2024)
Obligatorisk ordning:3.611 kr.
Frivillig ordning med personundersøgelse:5.639 kr.
Frivillig ordning uden personundersøgelse:3.611 kr.
Alkoholistbehandling:4.289 kr.

Love og regler

Spørgsmål og svar om Alkolåsordningen

Alkolåsen installeres i et køretøj og forhindrer, at køretøjet kan starte, hvis føreren har en promille over det tilladte. Hvis promillen er under 0,5, starter bilen som normalt – ellers ikke. 

Der skal også pustes i alkolåsen undervejs for at sikre, at føreren ikke drikker under køreturen. Det skal ske ved, at vedkommende standser bilen et egnet sted inden for 20 minutter efter varsling og puster i alkolåsen.

Alle pust, der foretages i mundstykket, registreres i alkolåsen. Tilsvarende registreres forsøg på at starte bilen uden at blæse i mundstykket eller andre forsøg på at manipulere med alkolåsen. Disse oplysninger sendes jævnligt fra leverandøren til Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen har så til opgave at vurdere, hvorvidt du fortsat skal have tilladelse til at køre med alkolås, eller om denne ret skal inddrages.

Du er omfattet af ordningen hvis du har fået frakendt førerretten ubetinget på grund af spirituskørsel. Der er to forskellige ordninger – den obligatoriske og den frivillige.

Der er forskellige betingelser tilknyttet de to ordninger. Hvilken ordning du er omfattet af, afhænger af hvor høj din promille var, da du kørte spirituskørsel, og om du tidligere har været dømt for spirituskørsel.

Du skal selv dække alle gebyrer og omkostninger, der er forbundet med at deltage i alkolåsordningen. Prisen afhænger af hvilken alkolåsordning du er omfattet af – se priser i prisskemaet ovenfor.

Leverandørerne af de godkendte alkolåse kan oplyse dig om deres priser. Desuden skal du påregne udgifter til generhvervelse af kørekortet.

Låsen registrerer alle pust, der foretages i mundstykket. Tilsvarende registreres forsøg på at starte bilen uden at blæse i mundstykket eller andre forsøg på at manipulere med alkolåsen. Disse oplysninger sendes jævnligt fra leverandøren til Færdselsstyrelsen, som så har til opgave at vurdere, hvorvidt du fortsat skal have tilladelse til at køre med alkolås, eller om denne ret skal inddrages.

Færdselsstyrelsen har godkendt Alkotrax, Jawin Safe Trip ApS og Dräger Danmark A/S som leverandører af alkolåse til alkolåsordningen.

Du skal selv vælge, hvilken godkendt leverandør du vil benytte, og du er selv ansvarlig for at kontakte leverandøren og betale udgifterne til alkolåsen.

Du skal have installeret en godkendt alkolås i et køretøj, som du er registreret som ejer eller bruger af hos SKAT.

Nej – kørekortet til deltagere i alkolåsordningen gælder kun til kørsel i Danmark.

Hvis du ønsker at deltage i den frivillige alkolåsordning kan du indgive din ansøgning hos en valgfri Borgerservice i et af landets kommuner.

Færdselsstyrelsen vil i forbindelse med behandlingen af din ansøgning vurdere, om du opfylder betingelserne for at kunne deltage i den frivillige alkolåsordning. Færdselsstyrelsen kan således ikke vejlede om, hvorvidt du kan deltage i den frivillige alkolåsordning før behandlingen af din ansøgning er påbegyndt.

Du modtager din afgørelse fra Færdselsstyrelsen i e-Boks. Hvis Færdselsstyrelsen har vurderet, at du opfylder betingelserne for at deltage i den frivillige alkolåsordning vil vi samtidig bede dig om at indbetale et gebyr for deltagelse i ordningen.

Du skal køre med alkolås i hele alkolåsperioden, som varer indtil udløbet af din frakendelsestid. Herefter skal du kontakte Borgerservice for at få udstedt et nyt kørekort uden vilkår om alkolås.

Hvis du deltager i en alkolåsordning, stilles der også krav om, at du gennemfører et ANT-kursus.

Du kan ikke udvide dit kørekort med øvrige kategorier i den periode, hvor du er omfattet af en alkolåsordning.

Er du er omfattet af den obligatoriske alkolåsordning, skal du køre med alkolås i de første 2 år efter udløbet af din frakendelsestid.

Ønsker du ikke at køre med alkolås, kan du først generhverve din førerret 2 år efter udløbet af din frakendelsestid.