ANT-kursus

Her kan du lære mere om kurset i Alkohol, Narko og Trafik (ANT).

Hvis du har fået en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten eller et kørselsforbud på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus).

Kurset er obligatorisk og skal være gennemført, før den kontrollerende køreprøve kan aflægges.

Et ANT-kursus består af fire lektioner af 3 timers varighed fordelt over mindst fire uger. Der er mødepligt til alle lektioner.

Reglerne for deltagelse i kurset fremgår af undervisningsplanen for kursus i alkohol, narko og trafik. Hvis du ikke følger reglerne for deltagelse i kurset, kan du blive bortvist.

Hvornår kan jeg påbegynde mit ANT-kursus?:

  • Hvis du har fået et kørselsforbud eller en betinget frakendelse af førerretten, kan du begynde på det første ledige ANT-kursus.
  • Hvis du har fået en ubetinget frakendelse af førerretten, kan du tidligst påbegynde ANT-kurset tre måneder før frakendelsestidens udløb.

Hvor lang tid er mit ANT-bevis gyldigt?

Når du har gennemført kurset, får du udleveret et kursusbevis. ANT- kursusbeviset må højst være et år gammelt ved indleveringen af ansøgning om kontrollerende køreprøve.

Hvis du har gennemført et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus), må A/T-kursusbeviset højst være et år gammelt ved indleveringen af ansøgning om kontrollerende køreprøve.

Læs mere om og tilmeld dig ANT-kursus tæt på dig.