Sagsbehandling for kørekort

Se spørgsmål og svar om sagsbehandling og få mere at vide om, hvad du kan forvente af behandlingstid med videre.

Du ansøger om kørekort hos Borgerservice i en af landets kommuner. Borgerservice vil, når der er særlige forhold i sagen, videresende din kørekortsag til Færdselsstyrelsen til behandling.

Færdselsstyrelsen behandler administrative kørekortsager for hele Danmark.

Færdselsstyrelsen behandler ansøgninger konkret og individuelt, og sagsbehandlingstiden varierer derfor fra sag til sag.

Sagsbehandlingstider

Her kan du se de aktuelle sagsbehandlingstider på afsluttede sager på kørekortområdet.

Type ansøgningGennemsnitlig sagsbehandlingstid
Helbredssager1-2 måneder
Erhvervsmæssig personbefordring til bus og kørelærergodkendelse1 måned
Generhvervelse af førerret2 måneder
Generhvervelse af førerret med alkolås3 måneder
Ombytning af udenlandsk kørekort2 måneder
Dispensationer1 måned
RESPER-forespørgsler<1 måned
Bekræftelse af dansk kørekort<1 måned
Spørgsmål fra myndigheder og borgere1 måned

Spørgsmål og svar om sagsbehandling

Når du ønsker at starte en kørekortsag, hvad enten der er tale om nyerhvervelse, udvidelse, fornyelse, generhvervelse eller ombytning af udenlandsk kørekort mv., skal ansøgningen om kørekort indgives til en valgfri Borgerservice i en af landets kommuner. Hvis der er særlige forhold i sagen, videresender Borgerservice sagen til Færdselsstyrelsen til behandling. Dette kan fx være, hvis der er helbredsmæssige anmærkninger i lægeattesten, fx ADHD, diabetes, trafikfarligt medicin med videre. Det kan også være i forbindelse med ombytningssager, hvor der rejses tvivl om ægtheden af det kørekort, som du ønsker at ombytte.

Du kan se de aktuelle sagsbehandlingstider længere oppe på siden. 

Færdselsstyrelsen behandler alle ansøgninger om kørekort konkret og individuelt, hvilket betyder, at den samlede sagsbehandlingstid varierer fra sag til sag. Færdselsstyrelsen kan derfor ikke oplyse på forhånd, præcis, hvornår din sag er færdigbehandlet. Du vil modtage besked fra Færdselsstyrelsen eller Borgerservice, når der foreligger en afklaring af sagen.

Færdselsstyrelsen vil kontakte dig, hvis der er behov for yderligere oplysninger til brug for sagens behandling. Dette kan f.eks. være supplerende helbredsmæssige oplysninger, dokumentation fra udenlandske myndigheder ved ombytning af udenlandsk kørekort, samtykkeerklæring ved sager om generhverv mv.

Har Færdselsstyrelsen modtaget din ansøgning fra Borgerservice efter 16. marts 2022, vil Færdselsstyrelsen som udgangspunkt sende et kvitteringsbrev til dig i din e-Boks. I kvitteringsbrevet fremgår generel information om sagstypen samt den aktuelle tidsramme, som størstedelen af sagerne af netop denne type færdigbehandles inden for. Sagsbehandlingstiden, som ses i ovenstående skema, måles fra det tidspunkt hvor sagen er modtaget hos Færdselsstyrelsen.

Du kan ikke klage over sagsbehandlingstiden til Trafikstyrelsen, da det kun er afgørelser truffet med hjemmel i kørekortbekendtgørelsen, der kan påklages til Trafikstyrelsen.

Du kan sende oplysninger digitalt eller som brevpost.

Oplysninger sendes digitalt via Borger.dk

Log på www.Borger.dk
- Vælg ”digital post”, vælg ”skriv ny post”, vælg ”modtager” Færdselsstyrelsen

Oplysninger sendes som brevpost til:

Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe 

Du bedes angive sagsnummeret i forbindelse med din henvendelse. Sagsnummeret finder du øverst i det kvitteringsbrev, du har modtaget fra Færdselsstyrelsen. 

Er du fritaget for digital post, vil du modtage brevpost.

Det er vigtigt, at du har dit fulde navn på din postkasse, da du ellers risikerer, at PostNord sender brevet retur til Færdselsstyrelsen.

Du skal kontakte os telefonisk på 7221 8899 eller sende os en besked via digitalpost. Du finder alle kontaktinformationer nederst på siden. 

Du kan i partshøringsperioden komme med bemærkninger eller eventuelle nye oplysninger til sagen. Oplysningerne kan sendes digitalt eller som brevpost.

Er du enig i den påtænkte afgørelse, er det ikke nødvendigt, at du kontakter os.

Det er Borgerservice, som træffer afgørelse om udstedelse af midlertidige kørekort. Du skal kontakte Borgerservice i den kommune, hvor du har indgivet din ansøgning, og anmode om udstedelse af midlertidigt kørekort her.  

Midlertidige kørekort er gyldige til kørsel i Danmark og Norden, Finland, Island, Norge og Sverige. Har du brug for et kørekort til kørsel i øvrige lande, skal du kontakte Borgerservice i den kommune, hvor du har indgivet din ansøgning.

Det er Borgerservice, som bestiller et kørekort til dig. Du skal kontakte Borgerservice i den kommune, hvor din ansøgning er indgivet.

Fra Borgerservice indgiver bestillingen om kørekort er der en forventet produktions- og leveringstid på 1-2 uger.

Vær opmærksom på, at dit fulde navn fremgår af din postkasse. Hvis det ikke er tilfælde, vil dit kørekort ikke blive afleveret på din adresse men i stedet blive sendt til Borgerservice i din kommune, hvilket betyder forlænget leveringstid.

Det kan være en god idé, at du kontakter en kørelærer inden, du bestiller tid til køretesten. Kørelæreren kan eventuelt hjælpe dig med at bestille tid til køretesten, så du er sikker på, at du kan stille med en skolevogn til den planlagte tid.

Du kan læse mere om bestilling af tid i den information, du har fået fra Færdselsstyrelsen.

Kravene i forbindelse med ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort, afhænger af kørekortets udstedelsesland.

Hvis du ønsker at søge om at ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, skal du indgive ansøgningen til en valgfri Borgerservice i et af landets kommuner.

Udenlandsk kørekort i Danmark

For nærmere vejledning kan du kontakte Borgerservice.

Du kan indgive en ansøgning om ombytning af dit kørekort på Borgerservice.

Du kan få besked om, at du ikke har gyldigt kørekort, hvis du er frakendt førerretten, dit kørekort er udløbet, eller hvis du tidligere har meldt dit kørekort stjålet eller mistet.

Du skal sende en besked til Færdselsstyrelsen via digitalpost eller med brevpost, eller kontakte Færdselsstyrelsen på telefonnummer 7221 8899, hvis oplysningerne ikke er korrekte.

Kørekort-app

Du kan anmode om aktindsigt i din kørekortsag ved at sende en anmodning til Færdselsstyrelsen digitalt gennem e-Boks eller med brevpost. Du bedes angive sagsnummer og cpr-nummer i forbindelse med din henvendelse.

Du kan klage over Færdselsstyrelsens afgørelse i en kørekortsag truffet efter reglerne i kørekortbekendtgørelsen.

Der fremgår en klagevejledning af Færdselsstyrelsens afgørelse, hvis afgørelsen kan påklages. Ønsker du at klage, skal du følge klagevejledningen i afgørelsen.

Du kan ikke klage over sagsbehandlingstiden til Trafikstyrelsen, da det kun er afgørelser truffet med hjemmel i kørekortbekendtgørelsen, der kan påklages.

Alle kørekortsager starter hos Borgerservice, hvor du skal møde personligt op. Husk, at tidsbestilling er nødvendigt mange steder.

Borgerservice kan hjælpe dig med:

  • at ansøge om erhvervelse, fornyelse, udvidelse og generhvervelse af kørekort.
  • at få udstedt et erstatningskørekort og internationalt kørekort.
  • at bestille tid i Køreprøvebooking til en teoriprøve. Det vil typisk være din kørelærer, som bestiller tid til din praktiske prøve.

Ved ansøgning om de forskellige typer af kørekort, opkræver kommunen et gebyr.
Betaling for prøver opkræves via betalingslink, som udsendes af Køreprøvebooking.

Du bliver indkaldt til en vejledende helbredsmæssig køretest, hvis Færdselsstyrelsen vil have evalueret din føreregnethed. Køretesten afholdes for at vurdere, om du kan erhverve, forny eller bevare dit kørekort.

 

Vejledende helbredsmæssig køretest

Borgerservice kan påføre forskellige påtegningskoder på et kørekort, hvilket vil fremgå nederst på bagsiden af kørekortet.

Hvis du fx ikke lever op til de gældende synskrav uden anvendelse af briller eller kontaktlinser, vil borgerservice i disse tilfælde påføre en kode, som betyder, at ansøger skal anvende briller eller kontaktlinser under kørsel. Det kan også være en kode for en særlig indretning af bilen.

Den begrænsede gyldighedstid er med til at sikre dit kørekort mod forfalskning.

  • Kørekort til gruppe 1 er gyldige i højst 15 år

(stor knallert, motorcykel, bil, påhængskøretøj til bil og traktor)

 

  • Kørekort til gruppe 2 er gyldige i højst 5 år

(lastbil, bus, påhængskøretøj til lastbil/ bus og erhvervsmæssig personbefordring til taxa og bus).

Fornyelse af kørekort til gruppe 2 kræver lægeattest, så det kan undersøges, om man fortsat opfylder de helbredsmæssige betingelser.

Gyldighedstiderne for de to kørekortgrupper er fastsat og har været gældende fra den 19. januar 2013. Har du fået udstedt dit kørekort inden denne dato, gælder den udløbsdato, som står på dit kørekort.