Priser på kørekort

Køreprøve og køretest

Kategori

Pris

Køreprøve til traktor/motorredskab TR/ MR 1.170 kr.
Teoriprøve til lille knallert 18 + LK 180 kr.
Køreprøve til stor knallert AM 380 kr.
Køreprøve til lille motorcykel A1 1.170 kr.
Køreprøve til mellem motorcykel A2 1.170 kr.
Køreprøve til stor motorcykel A 1.170 kr.
Køreprøve til bil B 1.170 kr.
Praktisk prøve med udvidelse til mellemstor motorcykel, stor motorcyke
eller stort påhængskøretøj til bil
A2, A, BE, B+ 360 kr.
Køreprøve til lille eller stor lastbil og bus C1, C, D1, D 1.170 kr.  
Køreprøve til erhvervskørekort til bus EP/D 1.870 kr.
Køreprøve til erhvervskørekort til bus, hvis du har kørekort til bus i forvejen EP/D 1.170
Praktisk prøve, der ophæver kode 78 B* 1.170 kr.
Kontrollerende køreprøve i forbindelse med generhvervelse  Alle**, undtagen AM 1.170 kr.
Kontrollerende køreprøve til stor knallert i forbindelse med generhvervelse AM 380 kr.
Kørelærerprøve til bil B, BE, B+ 440 kr.
Kørelærerprøver til motorcykel, lastbil og bus A, C, D, E** 420 kr.
Vejledende helbredsmæssig køretest B 0 kr.

* Gælder for ændring af angivelse fra automat- til manuelt gear

** Gælder for alle kategorierne: A1, A2, A, C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, EP/D1, D, D/E, EP/D

Udstedelse af kørekort

Kategori

Pris

Kørekort til lille knallert LK 660 kr.
Duplikatkørekort Alle, undtagen LK og AM 360 kr.
Duplikatkørekort til lille knallert eller stor knallert LK, AM 180 kr.
Midlertidigt kørekort Alle, undtagen LK og AM 0 kr.
Midlertidigt kørekort til lille knallert eller stor knallert LK, AM 0 kr.
Midlertidigt erstatningskørekort  Alle, undtagen LK og AM 220 kr.
Midlertidigt erstatningskørekort til lille knallert
eller stor knallert
LK, AM 180 kr.
Internationalt kørekort Alle* 30 kr.
Turistkørekort Alle* 0 kr.

 * Gælder for alle kategorierne: AM, A1, A2, A, B, BE, B+, C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, EP/D1, D, D/E, EP/D

 

Fornyelse af kørekort

Kategori

Pris*

Fornyelse af kørekort til bil, stor knallert eller motorcykel B, BE, B+, AM, A1, A2, A 180 kr.
Fornyelse af kørekort til lastbil, bus eller stort påhængskøretøj  C1, C, D1, D, EP/D 230 kr.
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring EP/D 360 kr.
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring med tidsbegrænsning**  EP/D 160 kr.
Fornyelse af kørekort med tidsbegrænsning**  B, BE, B+, AM, A1, A2, A 0 kr.
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse  Alle*** 360 kr.

* Foreløbig fornyelse koster det samme som den endelige fornyelse i den konkrete kategori
** På grund af helbredsmæssige forhold
*** Gælder for alle kategorierne: A1, A2, A, BE, B+, C1, C, D1, D, EP/D

Ombytning af udenlandsk kørekort

Kategori

Pris

Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort Alle*, undtagen LK og AM 360 kr.
Ombytning af udenlandsk kørekort til lille knallert eller stor knallert LK, AM 180 kr.
Ombytning af et allerede udstedt kørekort (tvungen ombytning) Alle* 180 kr.
Ombytning af kørekort med kode om frakendelse af lille knallert LK 180 kr.

 * Gælder for alle kategorierne: AM, A1, A2, A, B, BE, B+, C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, EP/D1, D, D/E, EP/D

Deltagelse i alkolåsordning*

Pris

Deltagelse i en obligatorisk alkolåsordning 3.611 kr.
Deltagelse i en frivillig alkolåsordning med personundersøgelse 5.639 kr.
Deltagelse i en frivillig alkolåsordning uden personundersøgelse 3.611 kr.

 * Gælder alle kategorier, undtagen knallert og motorcykel (LK, AM, A1, A2, A)

Vil du vide mere om de forskellige typer af kørekort og kategorier?

Gå til siden Kørekortkategorier