Kørekort til motorcykel

Lille, stor eller mellem motorcykel? Du kan læse mere om uddannelse og regler for kørekort til motorcykel her.

For at erhverve kørekort til motorcykel skal du:

 • have udstedt en lægeattest, som dokumenterer syn, hørelse m.m.
 • have sædvanlig bopæl i Danmark
 • have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp
 • have gennemført køreundervisning
 • have bestået en køreprøve

Kategorier og alderskrav:

Kategori A1 (lille motorcykel) 18 år
Kategori A2 (mellem motorcykel) 20 år
Kategori A (stor motorcykel) 24 år

Læs mere om de enkelte ansøgningskrav her:

Selve ansøgningen om kørekort til motorcykel skal du indlevere til Borgerservice. Du kan indlevere ansøgningen til enhver Borgerservice i en valgfri kommune i Danmark, uanset hvor i landet du bor.

Du har som udgangspunkt sædvanlig bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark, med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage om året, som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

Der vil ved vurderingen af, om du har sædvanlig bopæl i Danmark blive lagt vægt på, om du har et varigt hjem her i landet, om dine ejendele og din nærmeste familie (f.eks. ægtefælle og børn) befinder sig i Danmark, og om du opholder dig i Danmark, når der ses bort fra midlertidige udrejser som følge af f.eks. forretnings-, studie- eller ferierejser.

Hvis du alene opholder dig i Danmark med henblik på udførelsen af et tidsbegrænset erhverv eller som led i et uddannelsesforløb, og ikke har personlig tilknytning til Danmark, har du som udgangspunkt ikke sædvanlig bopæl i Danmark.

Det samme gælder, hvis du alene har erhvervsmæssig tilknytning til Danmark, og du har din personlige tilknytning til et andet land, som du regelmæssigt vender tilbage til.

Det er kommunen, som i forbindelse med ansøgning om udstedelse af kørekort og ansøgning om ombytning af kørekort, der vurderer, om du har sædvanlig bopæl i Danmark.

Hvis du er 18 år og ønsker at tage kørekort til motorcykel, kan du tage kørekort til kategori A1, lille motorcykel.

Med et kørekort til kategori A1 må du køre følgende køretøjer:

 • Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med et maksimalt slagvolumen på 125 cm3, en maksimal motoreffekt på 11 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,1 kW/kg.
 • Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på højst 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på højst 15 kW.

Du kan som udgangspunkt tage kørekort til kategori A2, mellem motorcykel, når du er fyldt 20 år ved at gennemføre køreundervisning og køreprøve til mellem motorcykel.

Hvis du i forvejen har kørekort til lille motorcykel og har mindst 2 års erfaring på denne, kan du få udstedt kørekort til kategori A2 - motorcykel, hvis du består en praktisk prøve på en motorcykel, kategori A2.Er du værnepligtig, mekaniker eller lignende, kan du tage kørekort til kategori A2 som 18-årig. Kørekortet giver, indtil du fylder 20 år, alene ret til at føre køretøjer i tjenesten eller til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse under din uddannelse.   

Med et kørekort til kategori A2 må du køre følgende køretøjer:

 • Køretøjerne under kategori A1
 • Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med en maksimal motoreffekt på 35 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,2 kW/kg og ikke afledt af motorcykler med mere end den dobbelte maksimale motoreffekt.

Mere information om kørekort under uddannelse

Kørekort til stor motorcykel kan som udgangspunkt erhverves, når du fylder 24 år. Det giver ret til at føre motorcykler, der ikke har begrænset motoreffekt, som er kravet til kategori A1 og A2.

Har du to års motorcykelerfaring med kategori A2, kan du få kørekort til kategori A som 22-årig, hvis du består en praktisk prøve på en stor motorcykel – kategori A.  Er du værnepligtig kan du tage kørekort til kategori A som 21-årig, hvis du har gennemført køreuddannelsen og bestået en køreprøve til kategori A. Indtil det fyldte 24 år må du kun føre køretøjer i tjenesten. Er du mekaniker eller lignende, kan du tage kørekort til kategori A som 20-årig, hvis du har to års motorcykelerfaring med kategori A2. Kørekortet giver, indtil du fylder 22 år, alene ret til at føre køretøjer , der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse under din uddannelse.

Med et kørekort til kategori A må du køre følgende køretøjer:

 • Køretøjerne under kategori A1 og A2
 • Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn.
 • Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW.

Mere information om kørekort under uddannelse

Vil du vide mere om andre kørekortkategorier?

Vi har samlet en oversigt med alle kategorier, som du kan tage kørekort til i Danmark.