Førstehjælpsbevis

Du skal gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus, når du tager kørekort for første gang.

Du kan tage dit kursus i færdselsrelateret førstehjælp hos private udbydere, hvor instruktøren er registreret ved Dansk Førstehjælpsråd. 

Kurset varer 8 timer og består af 4 timers førstehjælp i basal genoplivning og 4 timers færdselsrelateret førstehjælp. 

Gennemførsel og gyldighed:

  • Dit førstehjælpsbevis må ved indlevering til kommunen højst være 1 år gammelt.
  • Kurset skal senest være gennemført ved tilmelding til den praktiske prøve.

Husk, at dit bevis fra traktor- eller knallertkørekort gælder

Når du tager kørekort til almindelig bil, kategori B, skal du ikke nødvendigvis gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus. 

  • Hvis du har kørekort til traktor og motorredskab, kategori TR/MR, skal du ikke vedlægge et førstehjælpsbevis, når du ansøger om kørekort til bil. Dit kørekort til traktor gælder nemlig som førstegangserhvervelse af kørekort. 
  • Hvis du har kørekort til lille knallert, kategori LK, kan du genbruge dit færdselsrelaterede førstehjælpsbevis for unge knallertkørekørere. Læs mere i afsnittet nedenfor.

Særligt kursus til lille knallert

Er du under 18 år, når du ansøger om kørekort til lille knallert, skal du gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus for unge knallertførere.

Kurset varer 8 timer, som består af 4 timers førstehjælp i basal genoplivning og 4 timers færdselsrelateret førstehjælp målrettet unge knallertførere.

Du kan genbruge dit førstehjælpskursus for unge knallertførere i to situationer:

  • Du kan genbruge dit førstehjælpskursus for unge knallertførere, når du tager kørekort til almindelig bil, hvis førstehjælpsbeviset ved indlevering til Borgerservice højst er et år gammelt.
  • Hvis dit førstehjælpsbevis til unge knallertførere højst er 3 år gammelt ved indlevering til Borgerservice,  kan det også bruges til erhvervelse af kørekort til almindelig bil, hvis du inden for det seneste år har gennemført 4 timers færdselsrelateret førstehjælp.

Mulighed for dispensation

Færdselsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om gennemførsel af dele af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus.

Det kan fx være, hvis du har et handikap, eller hvis du kan dokumentere, at du allerede har tilstrækkelige færdigheder og viden om førstehjælp.

 

Gå til siden om dispensationer og læs mere om hvordan du ansøger m.m.