Kørekort til bus

Her kan du læse om, hvordan du erhverver kørekort til bus og lære mere om de krav der stilles til de forskellige kategorier.

Der findes seks forskellige kategorier til bus:

 • Kategori D1: Lille bus
 • Kategori D1/E: Lille bus med stort påhængskøretøj
 • Kategori EP/D1: Erhvervsmæssig personbefordring med lille bus
 • Kategori D: Stor bus
 • Kategori D/E: Stor bus med stort påhængskøretøj
 • Kategori EP/D: Erhvervsmæssig personbefordring med stor bus

Køreuddannelsen i de forskellige kategorier til bus udbydes af uddannelsescentre landet over, og du kan påbegynde undervisningen, når du opfylder kravene til den konkrete kategori, som du ønsker at erhverve førerret til. Det gælder for alle kategorier, at du kan påbegynde den indledende køreundervisning tidligst 3 måneder før gældende alderskrav.

Alderskravene for udstedelse af kørekort til bus er som udgangspunkt:

Kategori D1: Lille bus 21 år
Kategori D1/E: Lille bus med stort påhængskøretøj 21 år
Kategori EP/D1: Erhvervsmæssig personbefordring med lille bus 18 år
Kategori D: Stor bus 24 år
Kategori D/E: Stor bus med stort påhængskøretøj 24 år
Kategori EP/D: Erhvervsmæssig personbefordring med stor bus 18 år

Der kan gælde andre alderskrav, hvis du erhverver kørekort, som del af fx din værnepligt eller uddannelse. Det kan du læse mere om, under de enkelte kategorierne længere nede på siden.

Sådan ansøger du

For at erhverve kørekort til bus skal du:

 • have erhvervet den kategori, som udvidelsen af kørekortet kræver
 • have udstedt en lægeattest, som dokumenterer syn, hørelse m.m.
 • have sædvanlig bopæl i Danmark
 • have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp
 • have gennemført køreundervisning
 • have bestået en køreprøve

Selve ansøgningen om kørekort til lastbil skal du indlevere til Borgerservice. Du kan indlevere ansøgningen til enhver Borgerservice i en valgfri kommune i Danmark, uanset hvor i landet du bor.

Læs mere om de enkelte ansøgningskrav her:

Selve ansøgningen om kørekort til bus skal du indlevere til Borgerservice. Du kan indlevere ansøgningen til enhver Borgerservice i en valgfri kommune i Danmark, uanset hvor i landet du bor.

Du har som udgangspunkt sædvanlig bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark, med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage om året, som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

Der vil ved vurderingen af, om du har sædvanlig bopæl i Danmark blive lagt vægt på, om du har et varigt hjem her i landet, om dine ejendele og din nærmeste familie (f.eks. ægtefælle og børn) befinder sig i Danmark, og om du opholder dig i Danmark, når der ses bort fra midlertidige udrejser som følge af f.eks. forretnings-, studie- eller ferierejser.

Hvis du alene opholder dig i Danmark med henblik på udførelsen af et tidsbegrænset erhverv eller som led i et uddannelsesforløb, og ikke har personlig tilknytning til Danmark, har du som udgangspunkt ikke sædvanlig bopæl i Danmark.

Det samme gælder, hvis du alene har erhvervsmæssig tilknytning til Danmark, og du har din personlige tilknytning til et andet land, som du regelmæssigt vender tilbage til.

Det er kommunen, som i forbindelse med ansøgning om udstedelse af kørekort og ansøgning om ombytning af kørekort, der vurderer, om du har sædvanlig bopæl i Danmark.

Vælg den kategori, som du gerne vil vide mere om.

Kørekort til kategori D1 – Lille bus

 

For at erhverve kørekort til lille bus, kategori D1, skal du i forvejen have erhvervet kørekort til almindelig bil, kategori B.

Du kan erhverve kørekort til lille bus, kategori D1, når du fylder 21 år.

Med et kørekort til kategori D1 har du ret til at føre en personbil, som er indrettet til højst 16 personer foruden føreren, og som har en længde på højst otte meter. Kørekort til lille bus giver dig derudover også ret til ret til at føre et vogntog bestående af et kategori D1-køretøj og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på max 750 kg.

Kørekort til kategori D1/E – Lille bus med stort påhængskøretøj

 

For at erhverve kørekort til lille bus med et stort påhængskøretøj, kategori D1/E, skal du i forvejen have erhvervet kørekort til lille bus, kategori D1.

Et kørekort til lille bus med stort påhængskøretøj, kategori D1/E, giver dig ret til at køre en personbil, der har op til 16 siddepladser foruden føreren, og som har en længde på højst otte meter. Med et kørekort til kategori D/E, må du tilkoble D-køretøjet et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg. 

Som afledt ret giver dit kørekort til kategori D/E dig også ret til at føre:

 • Et stort påhængskøretøj i forbindelse med et kategori B-køretøj, kategori BE.

Kørekort til kategori EP/D1 – Erhvervsmæssig personbefordring til lille bus

 

For at erhverve kørekort til erhvervsmæssigpersonbefordring lille bus, kategori D1, skal du i forvejen have erhvervet kørekort til lille bus, kategori D1.

Du kan erhverve kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til lille bus, når du fylder 18 år.

Med et kørekort til kategori EP/D1 har du ret til at køre erhvervsmæssigpersonbefordring i en personbil, der har op til otte siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på max 3.500 kg.

Kørekort til kategori D – Stor bus

 

For at erhverve kørekort til stor bus, kategori D, skal du i forvejen have erhvervet kørekort til almindelig bil, kategori B.

Du kan erhverve kørekort til stor bus, når du fylder 24 år.

Dit kørekort kan erhverves allerede som 21-årig, hvis kørekortet erhverves som led i:

 • en kvalifikationsuddannelse
 • bestemte ansættelser, fx. i forsvaret, hjemmeværnet, redningsberedskabet
 • bestemte uddannelser, fx mekaniker og lignende

Indtil du fylder 24 år, må du dog kun føre stor lastbil i forbindelse med ovennævnte uddannelser eller værnepligt m.fl.

Mere information om kørekort under uddannelse


Et kørekort til stor bus, kategori D, giver dig ret til at føre en personbil, der har over otte siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på over 3.500 kg. Med et kørekort til kategori D, må du tilkoble D-køretøjet et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på max 750 kg.

Som afledt ret giver dit kørekort til kategori D dig også ret til at føre:

 • Lille bus, kategori D1.

Kørekort til kategori D/E – Stor bus med stort påhængskøretøj

 

For at erhverve kørekort til stor bus med stort påhængskøretøj, kategori D/E, skal du i forvejen have erhvervet kørekort til stor bus, kategori D.

Du kan erhverve kørekort til stor bus med stort påhængskøretøj, når du fylder 24 år.

Dit kørekort kan erhverves allerede som 21-årig, hvis kørekortet erhverves som led i:

 • en kvalifikationsuddannelse
 • bestemte ansættelser, fx. i forsvaret, hjemmeværnet, redningsberedskabet
 • bestemte uddannelser, fx mekaniker og lignende

Indtil du fylder 24 år, må du dog kun føre stor lastbil i forbindelse med ovennævnte uddannelser eller værnepligt m.fl.

Mere information om kørekort under uddannelse

Et kørekort til stor bus med stort påhængskøretøj, kategori D/E, giver dig ret til at føre en personbil, der har op til otte siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på over 3.500 kg. Med et kørekort til kategori D/E må du tilkoble D-køretøjet et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg.

Som afledt ret giver dit kørekort til kategori D/E dig også ret til at føre:

• Et stort påhængskøretøj i forbindelse med et kategori B-køretøj, kategori BE.
• Et stort påhængskøretøj i forbindelse med et kategori D1-køretøj, kategori D1/E.

Kørekort til kategori EP/D – Erhvervsmæssigpersonbefordring til stor bus

 

For at erhverve kørekort til erhvervsmæssigpersonbefordring til stor bus, kategori EP/D, skal du i forvejen have erhvervet kørekort til stor bus, kategori D.

Du kan erhverve kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til lille bus, når du fylder 18 år.

Med et kørekort til kategori EP/D har du ret til at køre erhvervsmæssigpersonbefordring i en personbil, der har op til otte siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

Vil du vide mere om andre kørekortkategorier?

Vi har samlet en oversigt med alle kategorier, som du kan tage kørekort til i Danmark.