Kørekort til påhængskøretøj til bil

Når du har taget kørekort til almindelig bil, kategori B, har du mulighed for at udvide dit kørekort med kategorierne B+ og BE.

Kørekort til kategorierne B, B+ og BE giver dig mulighed for at køre med vogntog med forskellige vægtgrænser. Vogntog er her en samlende betegnelse for almindelig bil og varebil med påhængskøretøj – fx en trailer. For at tage kørekort til kategori B+ og BE, skal du i forvejen have  taget kørekort til kategori B.

 

Kørekort til kategori B

Med et kørekort kategori B har du ret til at køre en personbil eller varebil på max 3500 kg. En personbil er defineret som en bil, der er indrettet til højst 8 personer foruden føreren.

Med et kørekort kategori B har du ret til at køre en personbil eller varebil på max 3500 kg. En personbil er defineret som en bil, der er indrettet til højst 8 personer foruden føreren.

Med kørekort til kategori B må du føre et vogntog på følgende to måder:

  1. Vogntog med en samlet tilladt totalvægt på i alt 4250 kg

Du må føre et vogntog med en samlet tilladt totalvægt på 4250 kg, når du kørekort med en person- eller varebil på max 3500 kg og et påhængskøretøj på max 750 kg.

Det betyder at vægkravene til bilen og påhængskøretøjet ligger fast. Bilen må max have en tilladt totalvægt på 3500 kg og påhængskøretøjet må max have en tilladt totalvægt på max 750 kg.

 

  1. Vogntog med en samlet tilladt total vægt på 3500 kg

Ønsker du at køre et vogntog med et påhængskøretøj på over 750 kg må den samlede tilladte totalvægt på vogntoget ikke overstige 3500 kg i alt.

Det betyder at, hvis dit på hængskøretøj fx vejer 1000 kg, så må din bils tilladte totalvægt max være 2500.

 

Ønsker du at køre et vogntog med et påhængskøretøj på over 750 kg, med en samlet tilladt totalvægt der overstiger 3500 kg, kan du udvide dit kørekort med kategori B+ eller BE.

Husk, det er altid førerens ansvar at sikre sig at sammenkoblingen af vogntoget er lovligt. Du skal sikre dig, om bil og påhængskøretøj passer sammen, er bilen godkendt til at trække vægten af påhængskøretøjet og opfylder vogntoget vægtkravet i kategorien?

Kørekort til kategori B+

Med et kørekort kategori B+ har du ret til at køre en personbil eller varebil på max 3500 kg og et påhængskøretøj på over 750 kg.

Køretøjets samlede totalvægt må, ligesom i kategori B, ikke overstiger 4250 kg. Forskellen på kategori B og B+ er måden totalvægten udregnes på. I kategori B+ plusser du bilens konkrete vægt med påhængskøretøjets konkrete vægt, når du udregner totalvægten på max 4250 kg.

I kategori B+ betyder det, at hvis din bil fx vejer 3400 kg, så må dit påhængskøretøj i kategori B+ veje 850 kg, på den måde holder du dig inden for den samlet tilladt totalvægt på i alt 4.250 kg.

Husk, det er altid førerens ansvar at sikre sig at sammenkoblingen af vogntoget er lovligt. Du skal sikre dig, om bil og påhængskøretøj passer sammen, er bilen godkendt til at trække vægten af påhængskøretøjet og opfylder vogntoget vægtkravet i kategorien?

Køreundervisning og teoriprøver er de samme i kategori B+ som til kategori BE, men til den praktiske prøve kører du med et mindre vogntog end til prøven i BE.

Kørekort til kategori BE

Med et kørekort kategori BE, har du ret til at køre en personbil eller varebil på max 3500 kg og et påhængskøretøj på max 3500 kg. Vogntogets samlede tilladte totalvægt er max 7.000 kg.

Dit BE-kørekort giver dig altså ret til at køre en bil med en tilladt totalvægt på 3.500 kg sammen med et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på 3.500 kg.

Husk, det er altid førerens ansvar at sikre sig at sammenkoblingen af vogntoget er lovligt. Du skal sikre dig, om bil og påhængskøretøj passer sammen, er bilen godkendt til at trække vægten af påhængskøretøjet og opfylder vogntoget vægtkravet i kategorien?

Køreundervisning og teoriprøver er de samme i kategori BE som til kategori B+, men til den praktiske køreprøve kører du med et større vogntog end til prøven i B+.

Vil du vide mere om andre kørekortkategorier?

Vi har samlet en oversigt med alle kategorier, som du kan tage kørekort til i Danmark.

Kørekortkategorier